/گزارش/

شاید آنچه در اقتصاد مقاومتی دیده نشد، اقتصاد مردم پایه و حضور مردم و تکنولوژی و دانش است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دانش بینان و مهمتر از همه اقتصادی بر پایه…

عناوین ویژه

آخرین اخبار