یک استاد دانشگاه در خصوص راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: بایستی تمهیدات کافی و شایسته‌ای در سطح استان‌ها شکل گیرد تا موضوع اقتصاد مقاومتی با مزیت نسبی…

عناوین ویژه

آخرین اخبار