یک مدرس دانشگاه در خصوص احتکار خانگی به وجود آمده در بازار گفت: این موضوع ناشی از عدم آگاهی نیست بلکه ناشی از احساس عدم اطمینان مصرف کننده است که فقدان یک…

عناوین ویژه

آخرین اخبار