یک کارآفرین قزوینی گفت: دولت می‌تواند مواد اولیه ارزان را از درب کارخانه در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا دست واسطه‌گران قطع شود؛ تا زمانی که قیمت مواد اولیه…

عناوین ویژه

آخرین اخبار