مدیر مسئول پایگاه خبری شاخص گفت:

حسام عابدی ها گفت: یکی از مشکلات موجود در ساخت مجموعه های طنز رسانه ای عدم نگاه رسانه ای در شاعران و نویسندگان استان است که در نتیجه برای ساخت هر محصول می…

عناوین ویژه

آخرین اخبار