یک فعال فرهنگی گفت:

شویان: شاید به ظاهر توازنی در این بیانیه وجود نداشته باشد اما باید توجه داشت که تیم مذاکره کننده ایرانی تمام تلاش خود را برای معامله کردن موارد قابل بازگشت و…

عناوین ویژه

آخرین اخبار