جابر خرم نیا

وضعیت ناهنجار رسانه‌ها امروز برکسی که این فضا را بشناسد پوشیده نیست. اما یک شجاعت خاص و زیرکانه می‌خواهد تا برخی مشکلات و نواقص موجود را گفت. باید هم از نقد…

عناوین ویژه

آخرین اخبار