رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان قزوین گفت: در صبح روز 13 آبان، پنج هزار دانش آموز استان به صورت سازمان یافته در راهپیمایی روز دانش آموز حضور خواهند یافت.

عناوین ویژه

آخرین اخبار