توسط سازمان فضای مجازی سراج صورت می گیرد

اولین کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی در کشور توسط سازمان فضای مجازی سراج افتتاح می شود. این کلینیک در حوزه ی ترک اعتیاد اینترنتی و مرتفع نمودن آسیب های فضای…

عناوین ویژه

آخرین اخبار