اهمیت کتاب و کتاب خوانی از نگاه رهبری

رئیس جمهور در اولین برنامه زنده تلوزیونی خود به منظور ارائه گزارش صد روزه دولت برای ملت اذعان کرد: خیلی از نویسنده ها ممنوع القلم شده بودند ما آنها را تبدیل…

عناوین ویژه

آخرین اخبار