بسیج دانشجویی دانشگاه اعلام کرد؛

این جشن روز دوشنبه (18بهمن) ساعت 9:30 صبح در آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور مرکز قزوین برگزار خواهد شد.

عناوین ویژه

آخرین اخبار