رئیس اندیشکده یقین گفت: برخی‌ با تفکرات لیبرالی به دنبال آن هستند که با خلق مشکل در اقتصاد، صنعت، ایجاد تورم و وقوع فساد مردم‌ را از انقلاب خسته کنند.

عناوین ویژه

آخرین اخبار