نماینده تاکستان در واکنش به دیدار نمایندگان با سرانه فتنه

دامن زدن به دیدارهای سیاسی به نفع کشور نیست و ما باید به‌دنبال این باشیم تا با تدبیر، هوشمندی، توجه به اصول کلی سیاستگذاری نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری…

عناوین ویژه

آخرین اخبار