عضو شورای شهر قزوین گفت: درافشانی در حیطه مباحث مرتبط با شهرداری تخصص لازم را ندارد و بایستی نیرویی را انتخاب کنیم که علاوه بر تخصص لازم حتما از معاونین…

عناوین ویژه

آخرین اخبار