نماینده مردم قزوین

نماینده مردم قزوین از تخصیص اعتباری معادل ۲۲ میلیارد ریال برای تهیه دستگاه اکسیژن ساز و تحویل یک دستگاه اکسیژن ساز دیگر به استان قزوین خبر داد و عنوان کرد:…

عناوین ویژه

آخرین اخبار