ساخت ایران/1

یک تولید کننده روسروی و شال بانوان با بیان اینکه خیلی اوقات برای کارآفرینی نیاز به سرمایه بالا نیست معتقد است، مهم‌ترین سرمایه برای کارآفرینی ایده و خلاقیت است.

عناوین ویژه

آخرین اخبار