مسئول کارگروه خانواده و تربیت مجتمع فرهنگی راه زندگی:

شهرستانی: اگر از افراد بالاخص جوانان در مورد مساله عفت پرسیده شود ذهن اکثریت قریب به اتفاق آنان متوجه مساله بی حجابی یا بد حجابی خواهد شد، درصورتیکه مساله…

عناوین ویژه

آخرین اخبار