دهمین قسمت از هفته نامه مستضعفین

کدخبر: 1522

ر این قسمت از هفته نامه مستضعفین به موضوعاتی از قبیل ادامه رویکرد دولت در پذیرش آمریکا به عنوان کدخدا ، آرایش غلیظ چهره برجام ، دلارهایی برای بزک عربستان وهابی در جامعه بین الملل، رسواگران حقیقی مجریان اسلام آمریکایی و میانجیگری شیطان بزرگ برای جلوگیری از دشمنی عربستان با ایران و دوباره زیر سوال بردن عزت ایرانیان می پردازیم . . .

حجم ویدئو: 24.32M | زمان ویدئو: 00:12:22

ارسال نظرات

آخرین اخبار