مسئول طرح تربیتی "راهی به سوی آسمان": پرورش نیروی متعهد و متخصص؛ مهم ترین هدف طرح "راهی به سوی آسمان" در نظر گرفته شده است، که به دنبال آن با تعیین ویژگی های نوجوان مستعد خود به سراغ آن ها در مدارس رفتیم و پس از گذراندن مراحل گزینش آموزش و پرورش، آزمون و مصاحبه های مربوطه به مخاطب ایده آل دست یافتیم.

حمید خورشیدی، مسئول طرح تربیتی "راهی به سوی آسمان" در گفت و گوی اختصاصی با قزوین خبر، ضمن اشاره به اینکه نوجوانی از مهم ترین دوره های زندگی فرد محسوب می شود گفت: انسان در گذر از کودکی به کهنسالی دست خوش تحولات مختلفی می شود، علاوه بر کودکی، دوره نوجوانی را می توان یکی از حساس ترین سال های تاثیرپذیری و در نتیجه اهمیت فرآیند آموزش دانست.

وی اضافه کرد: اهمیت این دوره و در نتیجه پرورش جوان های راستین در رکاب امام زمان (عج) عاملی بود برای شکل گیری طرح تربیتی "راهی به سوی آسمان" که از سوی هیئت خادمان مهدی ایجاد شد؛ محدودیت در ظرفیت موجب شد تا تنها نوجوانان مستعد به عنوان مخاطبین مجموعه در نظر گرفته شوند.

خورشیدی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی یکی از مشکلات آرمان های انقلاب اسلامی به شمار می رود، توضیح داد: پرورش نیروی متعهد و متخصص به عنوان یکی از مهم ترین اهداف طرح، در نظر گرفته شد که به دنبال آن با تعیین ویژگی های نوجوان مستعد خود به سراغ آن ها در مدارس رفتیم و پس از گذراندن مراحل گزینش آموزش و پرورش، آزمون و مصاحبه های مربوطه به مخاطب ایده آل دست یافتیم.

این مسئول استقبال دانش آموزان را گسترده خواند و اعلام کرد: نوجوان های انتخاب شده به عنوان خاص ترین و اصلی ترین حلقه ی مخاطبین مجموعه، مورد آموزش های تربیتی قرار گرفتند، در حلقه های گسترده تر، مخاطب ها تنها از آموزش ها تبلیغی برخوردار می گردد که طی آن تنها اطلاعاتی برای جهت گیری منتقل می شود.

وی ادامه داد: اما زمانی که بحث از فرآیند تربیتی است، مفهوم رشد به میان می آید، بنابراین مخاطبین خاص طرح "راهی به سوی آسمان" دائما مورد رصد و ارزیابی قرار می گیرند.

خورشیدی طرح تربیتی را دوره ای پنج ساله خواند و تشریح کرد: برنامه های معرفتی، اردویی، علمی و مهارتی،عبادی – معنوی، ورزشی – تفریحی از جمله محورهای این طرح محسوب می شوند؛ جامعیت آموزش مجموعه موجب بی نیازی مخاطب از ثبت نام در ارگان های متفاوت می شود.

مسئول طرح تربیتی "راهی به سوی آسمان" خانواده را اصل ترین رکن تربیتی نوجوان بیان کرد و اظهار داشت: هیئت تنها می تواند نقش کمکی برای خانواده ایفا کند پس اگر این دو تطبیق نگاه نداشته باشند موفقیت چندانی حاصل نمی شود و تنها فرزندان دچار دوگانگی می شوند بنابراین نیاز است که خانواده ها همکاری لازم با مجموعه را داشته باشند.

وی اذعان داشت: در راهبرد بعد با مخاطب قرار دادن خانواده و استمرار همایش های مختلف، نقش دیگری را در جریان تربیتی نوجوان اجرا می کنیم، بعضا خانواده های غیر مذهبی و یا متوسط، مشتاق ورود فرزندانشان به این طرح هستند که پیرو آن با بهره بری نوجوان، تاثیرپذیری خانواده نیز محقق می شود تا آن جا که خانواده ها برای رشد هرچه بیشتر فرزندانشان اقداماتی از قبیل حذف ماهواراه در محیط خانه را انجام می دهند.

خورشیدی در پایان تصریح کرد: امروز با نسلی از خانواده روبرو هستیم که در مواجهه ی با هجمه های فرهنگی میان سنت و پست مدرنیته قرار گرفته است، بنابراین مجموعه هایی چون راهی به سوی آسمان می توانند جهت گیری مناسبی به خانواده ها و فرزندانشان ببخشند.

 

انتهای پیام/

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار