توسط انتشارات جهاددانشگاهی استان قزوین

کدخبر: 4272

مدیر اجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین گفت: یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابعادی که در طراحی محیط روستایی باید بـه آن دقت شـود؛ فرایند احسـاس، ادراک و شناخت محیطی است که تجربه مکان را برای انسان هموار می‌سازد و کتاب «ادراک معماری روستا» توسط توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین در راستای شناخت معماری روستا منتشر شده است.

علی دل‌زنده در گفت‌وگو باقزوین خبر با اشاره به موضوع این کتاب تصریح کرد: محیط پدیده‌ای است که انسان را همه‌جانبه دربرگرفته و تأثیرات بسیاری بر همه جنبه‌های حیات او می‌گذارد. ازاین‌رو انسان همیشه تعاملی تنگاتنگ با طبیعت و محیط پیرامونش داشته و خود نیز نقش مؤثری در شکل‌دهی به آن ایفا کرده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابعادی که در طراحی محیط روستایی باید بـه آن دقت شـود؛ فرایند احسـاس، ادراک و شناخت محیطی است که تجربه مکان را برای انسان هموار می‌سازد. برای ساختن محیط‌های سازگار و متناسـب بـا نیازهای ادراکی رفتاری روستاییان، باید از رابطه بین انسان و محیط، شناخت صحیح و دقیق به دست آورد؛ به‌عبارت‌دیگر، در طراحی محیطی، شناخت رابطه میان عناصـر و شـکل استفاده‌کننده از محیط دارای اهمیت خاصی اسـت.

مدیر اجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین اظهار کرد: محیط و تأثیر آن بر سطوح مختلف رفتاری، احساسی و ادراکی درعین‌حال رشد صنعت، روستا، شهرها و پیدایش نیازهای جدید، او را مجبور به دخالت و بهره‌برداری بی‌رویه از طبیعت کرده است. با رشد این روند، اثرات منفی جسمی و روانی آن به‌تدریج بر بشر آشکار شد و رشته‌هایی مانند روانشناسی محیط، جامعه‌شناسی، رفتارشناسی فردی و گروهی، در بعد روانی و گروه‌های حفاظت از محیط‌زیست، در بعد سیاسی به وجود آمدند تا به بررسی و حل این معضلات بپردازند که در این کتاب مفصل به آن پرداخته می‌شود.

وی یادآور شد: کتاب «ادراک معماری روستا»، تألیف دکتر جمال‌الدین مهدی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، دکتر علی شرقی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران و مهندس فائزه اسدپور دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در ۲۴۲ صفحه و قطع خشتی به بهای ۱۲۰ هزار تومان از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شده است.

انتهای پیام

ارسال نظرات

آخرین اخبار