ندا حبیبی

کدخبر: 305

هنر؛ یکی از روشهای انتقال پیام است که جزیی گویی اصل اساسی آن می باشد وکلی گویی و واضح سازی بیش ازاندازه در بیان آن، افراط و تفریطی محسوب می شود که نه تنها منجر به انتقال صحیح اثر نمی شود بلکه دلزددگی را در مخاطب ایجاد می کند و به دنبال آن از یادگیری و آموزش مباحث اساسی می کاهد.

قزوین خبر؛ سینما به عنوان یکی از هفت هنر برتر با به کا رگیری دو حواس چشم و گوش به عنوان ظرفیترین ابزار خدا دادی بیشترین تاثیر را در مخاطب ایجاد می کند.معمولا فیلم هایی که به کلی گویی داستان بسنده می کنند و به جزئیات توجهی ندارند از سمت مخاطب خاص و عام مورد توجه قرار نمی گیرد.. نحوه حرکت دوربینها میزانسن و نوع گریم بازیگر، دکوپاژ و حتی نوع نور پردازی به ایجاد حس در مخاطب کمک فراوانی می کند.

 در اینجا به چند نمونه از ابزار فیلمسازی  و نحوه  استفاده از انها برای رسیدن به انتقال پیام صحیح به مخاطب می پردازیم.

تاثیر نور :

ماهیچه های  کروی چشم دردریافت نور بسیار حساس بوده که پس از انتقال آن و ساخت تصویر بروری شبیکیه چشم، به کمک مغز، در مخاطب ایجاد احساس می کند.از دیدگاه روانشناسان تاثیر شدت نور بروری سیستم عصبی انسان  بسیار حائز اهمیت است که انسان ها روزانه با مقوله شدت نور مواجه هستند.به عنوان مثال زمانی که  انسان نیاز یه کسب آرامش و هیجان مضاعف دارد به ترتیب نور را کاهش و افزایش می دهد.

یک کارگردان با تجربه توجه خاصی به نورپردازی صحنه، قوت و ضعف نور و تاثیر آن بر قرنیه چشم برای ایجاد هیجان در یک سکانس دارد.

بعنوان مثال می توان به آرام بودن شدت نور در انتقال مفاهیم مذهبی اشاره کرد که متاسفانه در اغلب سربال های ایرانی استفاده متعدد از پروژکتورها و عدم زاویه بندی درست، باورپذیری مخاطب در سکانس مربوطه را به شدت کاهش می دهد تا آن جا که مخاطب عام را به تمسخر وامی دارد.

تصویر :

تصویر در سینما به نوع برداشت های دوربین از یک صحنه بازســــازی شده یا مستند توسط فیلمبــــــردار گفته می شود. نوع حرکتهای دوربین و قاب بندی های تصویر، موجب انتقال حس بازیگر به مخاطب و یا بیان یک صحنه ی باز می شود. برای مثال قاب بندی های کلوز و کلوز آپ بیشترین استفاده را برای انتقال احساس دارد که بعنوان جایگزین، جهت اغراق در دیالوگ گویی استفاده می شود.

حرکت سریع دوربین توسط فیلمبردار در یک صحنه اکشن می تواند هیجان را در مخاطب بوجود آورد و از سویی دیگر جابه جایی آرام دوربین کمک کننده ایجاد حس معنویت در صحنه خواهد بود.

اگر انتقال پیام معنوی بصورت یک قاب بندی ساده و با دیالوگ های آشکار انجام گیرد نه تنها میزان اثر پذیری فیلم را به حداقل می رساند بلکه باعث ایجاد یک دلزدگی توام با تنفر در مخاطب می شود. بنابراین فیلمسازان مذهبی ما برای رسیدن به هدف اصلی خود می بایست استفاده صحیح از حرکات دوربین و زاویه بندی را جایگزین اغراق در کلام کنند.

گریم:

گاهی فیلمسازان در ابتدای مسیر خود، مواردی چون گریم و استفاده از چهره مناسب را برای ایفای نقش در یک فیلم سینمایی بدون ارزش می دانند و از سویی دیگر بعضی با ایجاد جذابیت های کاذب در چهره بازیگر به دنبال جذب و تاثیر مخاطب هستند؛ در حالیکه هر دوی این نگرش ها نادرست می باشد چرا که نوع گریم یک بازیگر به عنوان آخرین ضربه  برای رسیدن به هدف نهایی فیلم، نه تنها بی اهمیت نیست بلکه از مهمترین شاخص های انتقال پیام می باشد؛ البته اگر گریم در تطابق با کارکتر فیلم نباشد تاثیر گذاری ضعیفی خواهد داشت.

کارگردان در راستای انتقال مفاهیم اخلاقی می بایست با چشم پوشی از جذابیتهای فیزیکی و ظاهری بازیگران، به نوع نگاه و یا حالت چهره ی آن ها توجه بیشتری داشته باشد؛ متاسفانه در سینمای مذهبی امروز، توجه بیش از اندازه به جذابیت های ظاهری  بازیگران تاثیر انتقال مفاهیم را به شدت کاهش داده و در مقابل موجب دل مشغولی کاذب در مخاطب و ایجاد الگوسازی نامناسب برای وی شده است.

و این در حالی است که سینماگران اسلامی با درگیر شدن در موج عظیم برتری جسم بر روح به دنبال رواج مدل های سینمایی هستند که در پی آن هرروز از اهداف اساسی خود دورتر می شوند.

نتیجه :

سینما گران  و کارگردانان اسلامی می توانند با یادگیری اصولی  هنر فیلمسازی، کمک بسزایی به انتقال  مفاهیم اسلامی کنند، اما بعضی بی توجهی به آموزش صحیح و ساده گرفتن این هنر، منجر به تولید آثار نامطلوب از سمت سینما گران اسلامی می شود.

اگراین چند اصل اساسی ذکر شده و اصول مهم دیگر در جامعه ی سینمایی اسلامی رعایت شود شاهد افزایش بی نظیر مخباطبان خاص در سینمای مذهبی خواهیم بود.در حال حاضر سینما ی غرب با تکیه بر این اصل ، تفکر جهان را بدست گرفته و عدم به کار گیری اصول صحیح از سمت فیلمسازان اسلامی باعث رشد بیشتر تفکر غربی در کشورهای در حال توسعه شده است.

تلنگر نهایی :

امید است که فیلمسازان اسلامی با آموزش صحیح فیلمسازی، عرصه جنگ نرم را بر دشمنان اسلام تنگ کنند.

ارسال نظرات

آخرین اخبار