مژگان قانع

کدخبر: 2989

هر پدیده ی سیاسی و اجتماعی به طبع دستاوردهایی را برای جامعه و جهان به دنبال دارد. این تعبیر از انقلاب اسلامی که شجره ی طیبه ای است که پرتو آثار و برکات آن در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل لمس است از تعریف درست و به حقی از فراوانی و کثرت دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

هر پدیده ی سیاسی و اجتماعی به طبع دستاوردهایی را برای جامعه و جهان به دنبال دارد. این تعبیر از انقلاب اسلامی که شجره ی طیبه ای است که پرتو آثار و برکات آن در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل لمس  است از تعریف درست و به حقی از فراوانی و کثرت دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

انقلاب اسلامی به سبب برخورداری از برخی ویژگی های خاص و منحصر به فرد نقطه ی عطفی در تحولات و حوادث کم نظیر و تحقق دستاوردهای سترگی در ایران و جهان بوده است. برخی از این ویژگی ها عبارتست از برخورداری از پشتوانه ی محکم از تعالیم و آموزه های دینی اسلام و فقهی مکتب تشیع، تکیه بر توان و قابلیت های بومی و محلی و ملی در عرصه ی فرهنگی،بهره مندی از سایه ی هدایت رهبری فرزانه ، محبوب، با بصیرت و رویکرد های ارزشی در مقیاس جهانی و در نهایت دارا بودن جهان بینی حاکمیت تفکر توحیدی.

گذشته از ویژگی های ساختاری و ماهیتی پر جاذبه ی انقلاب. آرمان و اهداف انقلاب نیز بی شک در شعاع اثر گذاری و میزان دستاوردهای کوتاه مدت و بلند مدت انقلاب، داخلی و خارجی آن تاثیر بی بدیلی گذاشته است. برخی از این  اصول و آرمان ها را می توان موارد زیر بر شمرد؛

عدالت خواهی و گسترش عدل و برابری مساوات اسلامی

براندازی رژیم وابسته و فاسد پهلوی

دستیابی به آزادی ، آزادگی و معنویت

حاکمیت نظم سیاسی و نظام مستقل آن در چهارچوب مبانی اسلامی

ریشه کن کردن ظلم و فساد و محرومیت وفقر

نفی حضور و نفوذ بیگانگان

مبارزه با استکبار و استعمار جهانی در صدر آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی

حمایت از همه ی مسلمانان جهان و  مستضعفان و مظلومان به ویژه حمایت و پشیبانی از مردم فلسطین

بازگرداندن هویت و عزت نفس دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

جاری و ساری ساختن خون معارف و آموزه های عمیق اسلامی در رگ های جامعه، و محوریت قرآن در زندگی آحاد جامعه

تکریم و احترام مردم و تلاش برای رسیدن به رفاه و پیشرفت و توسعه

و…

واقعیت امر این است که کمتر کسی حتی تصورش را می کرد انقلاب در کشاکش آن همه بحران های داخلی و خارجی که به کشور تحمیل شده بود تحکیم و تداوم یابد. برخی صاحبنظران سیاسی جانبدارانه و به تاثی از مکتب های فلسفی آن زمان تنها گفتمان جاذب را مارکسیت می دانستند که تنها سرمایه داری لیبرالیستی قادر به رقابت با آن است لذا با القا و اشاعه ی این ذهنیت که طرح گفتمان جدید بسیج توده های مردمی محکوم به شکست است و یا حتی به سبب ترس و وحشت از نفوذ اندیشه و مبانی سیاسی اجتماعی انقلاب تمام تلاش خود را کردند تا انقلاب به آرمان ها و اهداف مورد نظر خود نرسد.

اما تاکنون طرح کارشکنیِ شکست و ناکامی در رسیدن به آرمان های انقلاب به فضل الهی و هدایت عالمانه ی رهبر انقلاب و پشتوانه ی نیروی عظیم و معتقد مردمی نا کام مانده است. الگوی حاکمیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی انقلاب پس از گذشت چهار دهه هنوز پویایی و جاذبه ی خود را حفظ کرده است. ، آثار و برکات آن تازه در میان ملت های مسلمان جوانه زده است.

به هر ترتیب دستاوردهای انقلاب را صرفا نمی توان محدود به یک بعد خاص دانست. از برکات و پیامدهای انقلاب این است که نه تنها ملت ما در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به اهداف بزرگی دست یافته اند بلکه در عرصه ی اقتصادی و ارتقای منزلت و وجه ی بین المللی نیز پیشرفت های چشم گیری داشته است. بنابراین می توان به منظور بررسی و ارزیابی بهتر، دستاورد های انقلاب را به حوزه های مختلف سیاسی، اعم از سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی و خودکفایی، فرهنگی و ارزشی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. در نگاهی دیگر نیز می توان دستاورد های انقلاب را به دو بخش کلان و خرد تقسیم کرد. و یا حتی می توان به لحاظ شعاع جاذبه پیامدهای انقلاب را در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی قابل تببین و تفسیر است. که در یادداشت های بعدی بدان ها پرداخته می شود.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار