دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛

کدخبر: 2538

فساد به هر شکلی جامعه را از حرکت عمومی باز می دارد و دستاوردهای نظام اسلامی را ضایع می کند. مبارزه جدی و بدون تبعیض با فساد( به عنوان رسالت اول دولت) امنیت را تامین می کند و مانع از نفوذ فساد در حوزه های دیگر جامعه می شوداز برکات انقلاب اسلامی، تعالیم و روش اسلام و راه امام راحل، گفتمان مبارزه با فساد و مفاسد ویژه خوار و دنیاطلب است.

یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و از ارکان مهم نظام اسلامی که رهبری هم  پیوسته در بیانات خود ازان به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب یاد می کند جدیدت واهتمام در مبارزه با فساد و عوامل فساد است.فساد مساله ای است که کم و بیش و با شدت و ضعف های مختلف در اکثر کشورهای دنیا بروز می کند بعضا در جوامع در حال توسعه و فقیر شدت و میزان آن شدیدتر و لوازم و کارکرد مبارزه با آن کم رنگ تر است. وجود فساد ولو اندک در بدنه و حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع پیامدهای مخربی اعم از انحطاط، هدر رفتن سرمایه های طبیعی و انسانی(ملی)، افزایش هزینه ها، افزایش فاصله ی طبقاتی،گسترش فقر و تبعیض، کاهش بهره وری سازمانی و در نهایت به بی اعتمادی ، تضعیف روحیه، بی انگیزه گی، بدبینی نسبت به نظام و رژیم سیاسی منتهی می شود به تعبیر مقام معظم رهبری فساد از جمله مواردی است که اگر حل نشود همه ی دستاوردهای نظام مقدس را ضایع می کند و فاصله ی طبقاتی را به دنبال دارد.  

در دستگاه رژیم سابق فساد به شکلی ساختاری و بنیادین در سازمان های مختلف( منظور از این فساد، کلیه مظاهر آن است اعم از گسترش شدید فساد اجتماعی،نفوذ عوامل خارجی و بیگانه در ارکان رژیم، اوج گرفتن شکاف طبقاتی،ولخرجی های شاه و درباریان، و…است(.net article.tebyan (رخنه کرده بود تجمل گرایی و حیف و میل کردن سرمایه های ملی در راس این امور بود در واقع همین فسادهای بزرگ بود که طی سده ها از حاکمیت حکومت استبدادی زمینه را برای افزایش نارضایتی بیش از پیش مردم و در نهایت وقوع انقلاب فراهم کرد.

 گفتمان انقلاب اسلامی ۵۷ اما مبتنی بر ارزش ها و شعائر دینی و قرآنی در محتوا و عمل به مبارزه با ظلم و فساد قیام کرد.حاکمیت نظام اسلامی، قانون اساسی به صورت نظامند و فرهنگ اسلامی و اخلاقی به عنوان برکات انقلاب اسلامی موجب شده معضل و مشکل جدی و یا کمبود و ضعف قانونی در برخورد با مفاسد وجود نداشته باشد.  

 طی چند سال اخیر شاهد بوده ایم  در رسانه ها و شبکه های اجتماعی  اخباری درباره ی بروز تخلفات مالی سنگین برخی مسئولان دولتی منتشر شده و بعضا با واکنش های تند و عصبانیت از سوی مردم و رسانه ها همراه با بوده است  با وجود نبود خلا قانونی در برخورد با مفاسد و ضرورت عدم رفتار تبعیض گونه در خصوص عوامل و عناصر فساد اما هنوز اشکالی دیگری از فساد و ویژه خواری و فساد اداری همچنان ادامه دارد زمانی که این تخلفات علنی می شود مردم از مسئولان ذی ربط انتظار برخورد جدی مبتنی بر سازو کارهای قانونی را دارند. سلیقه ای عمل کردن و تبعیض قائل شدن، چشم پوشی و اغماض، موجب بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به قانون و نظام می شود تضاد منافع و طبقاتی ناشی از فسادهای کلان و سو استفاده های موقعیتی و رانتی استعداد ها و سرمایه ها ملی را نابود می کند.شایسته سالاری را به تمسخر می گیرد به عنوان مثال استفاده از موقعیت ژن خوب برای برخی مسئولان نظام به کار گماردن و استخدام  نزدیکان و مسئولانی  ک بعضا سوابق اجرایی و رفتاری نامناسبی داشته و در نزد مردم منفور هستند مردم را رنجور و دل زده می کند، بر مشکلات و گره های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه می افزایدمقام معظم رهبری تاکید می کنند مسئولان باید در خصوص فساد اقدام کنند “از مهم ترین محورهای مبارزه با مشکلات اساسی جامعه مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاههاست این امر یک حرکت جهادی و اصل در نظام و حکومت اسلامی است در واقع اصلاح واقعی این است این کشور فساد اداری و اقتصادی نباشد. اساسا این است ک با فسادو تبعیض مبارزه کنیم اگر واقعا اصلاحات باشد باید بر این محور باشد(۱)” این قبیل اقدامات مردم را در زمینه های تولیدی و رشد و اعتلای دستاوردهای انقلاب تشویق می کند و نسبت به آینده امیدوار می سازد.    

منابع و ماخذ:

۱)khamenie.ir

ارسال نظرات

آخرین اخبار