در این جلسه تاج زاد نیز انتقادات تندی نسبت به دولت مطرح می کند و می گوید: "در مورد حصر دولت حساب شده با ما بازی می‌کند و نیروهای امنیتی آنها کاملا وارد یک پروسه امنیتی شده‌اند. اصلا من به آشنا مشکوکم؛ امام صادقی بوده و الان دوباره دارد به لایه‌های امنیتی حاکمیت نزدیک می‌شود برای این که خودش را تبرئه کند و بعد از 4 سال پرونده‌ای نماند و همچنان بتواند در حاکمیت باشد."

اخیرا حجاریان و موسوی لاری و تاج‌زاده و چند نفر دیگر از فعالین سیاسی اصلاح طلب طی جلسه‌ای با خاتمی مباحثی در مورد دولت و رابطه اصلاحات و دولت و اینکه باید یک بازتعریفی بشود مطرح کرده اند.
 خاتمی کلیت انتقادات این فعالین اصلاح طلب به ذولت را می‌پذیرد و می‌گوید در خودمان باید این حرف‌ها را شفاف بزنیم.و می‌گوید من هم دیگر امیدی به روحانی ندارم.

خاتمی تصریح می کند: "روحانی خطش را جدا کرده و خودش را به حاکمیت نزدیک کرده و حتی شنیدم قرار است باج‌هایی به اصولگرایان بدهد که آنها را آرام کند. با وجود قول و قراری که با ما داشت، هیچ استفاد‌ه‌ای از اصلاح‌طلب‌ها نکرده و نخواهد هم کرد. یک­سری افراد بی‌خاصیت اصلاح‌طلب درجه دوم و سوم را می‌برد می‌گذارد در جاهای غیرمهم فقط هم برای آمار و ارقام که فردا اعلام کند چقدر اصلاح طلب هست و چقدر گروه‌های دیگر هستند، اما افرادی که مد نظر جریان اصلاحات هستند و ما معرفی کردیم را استفاده نمی‌کند."

خاتمی همچنین می افزاید: "الان وضعیت در اصلاحات طوری شده که کارگزاران شده بچه‌ خوب اصلاحات و ما شدیم بچه بد چون فقط داریم نق می‌زنیم و دنبال قدرت و پست و مقام و اینها هستیم و اینطور می‌گویند که چون ما را بازی ندادند، داریم نق می‌زنیم. من هم با نظر دوستان موافق هستم باید آماده بشویم تدریجاً و مرزبندی‌مان را با دولت شروع کنیم اما از لایه‌های پایین شروع شود، ایام انتخابات مجلس باید شفاف‌تر بشود. من هم به مجلس آینده با این روندی که با دولت داریم هیچ امیدی ندارم. باید استارت بزنیم و جریان اصلاحات مستقل در انتخابات مجلس شرکت کند اما موانع مهمی هم پیش رو داریم."

در این جلسه تاج زاد نیز انتقادات تندی نسبت به دولت مطرح می کند و می گوید: "در مورد حصر دولت حساب شده با ما بازی می‌کند و نیروهای امنیتی آنها کاملا وارد یک پروسه امنیتی شده‌اند. اصلا من به آشنا مشکوکم؛ امام صادقی بوده و الان دوباره دارد به لایه‌های امنیتی حاکمیت نزدیک می‌شود برای این که خودش را تبرئه کند و بعد از 4 سال پرونده‌ای نماند و همچنان بتواند در حاکمیت باشد."

تاج زاده تصریح می کند: "دارند ما را قربانی می‌کنند. ما برای انتخابات آینده باید خودمان را جدا کنیم و خیلی از این آقایانی که هستند حتماً باید افشا کنیم اینها برای انتخابات کار می‌کنند و به حاکمیت نزدیک می‌شوند. پروژه‌های آنها را باید بسوزانیم و شفاف باید مرزبندی را شروع کنیم. بعد چند نفر از افراد موثر جریان اصلاحات شروع ‌کنند در رسانه‌ها و اینها مباحث را باز کنند که چرا ما از دولت ناراحت هستیم و داریم ساز جدایی می‌زنیم. می‌شود حداقل در پروسه چند ماهه این را تئوریزه کنیم و اوایل سال آینده رسماً استارت مرزبندی خودمان را بزنیم و برویم دنبال لیست‌، شانس خودمان را در انتخابات مجلس آزمایش کنیم و وارد شویم. "

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار