کدخبر: 2451

یکی متولد دهه هفتاد و دیگری فرد فتنه گر هفتاد ساله این روزها تیتر رسانه ها شده اند اما با تفاوتی فاحش! یکی به دلیل مقابله با داعش فتنه گر "تکفیری - وهابی"، و آن یکی به دلیل بی تقوایی و فتنه گری علیه نظامی که ابرقدرتهای جهان همچون آمریکا و "عربستان وهابی" با نوچه های داعشی اش را به زانو در آورده است!

یکی متولد دهه هفتاد و دیگری فرد فتنه گر هفتاد ساله این روزها تیتر رسانه ها شده اند اما با تفاوتی فاحش! یکی به دلیل مقابله با داعش فتنه گر "تکفیری - وهابی"، و آن یکی به دلیل بی تقوایی و فتنه گری علیه نظامی که ابرقدرتهای جهان همچون آمریکا و "عربستان وهابی" با نوچه های داعشی اش را به زانو در آورده است!

بنا بر این گزارش شهید محسن حججی از تبار حسینیان و متولد دهه هفتاد با تقدیم سر خویش به انقلاب، نظام و مردمش کمک کرد تا داعیشیان و یزیدیان گزندی به ملت نرسانند اما آنطرف یک پیر مرد هفتاد ساله با انگ و دروغ بزرگ تقلب یک کشور را به آشوب و هرج و مرج کشید تا ثابت کند که بنا به فرموده پیامبر گرامی اسلام انسان هرچی پیرتر می شود اگر تقوا را رعایت نکند نسبت به دنیا حریص و طماع می شود که دیگر هیچ چیزی جلو دارش نیست!

                  

به گزارش عصر امروز، کروبی باید بداند که از اول این آشوب در سال 88 هم کسی برای او حسابی جز آلت دست بودن باز نمی کرد! و الان هم در اعتصاب غذای کذایی اش باز آلت دست همان فتنه گرانی شده است که او را بازی داده اند تا بلکه از این راه باز عقده های خود را برسر نظام خالی نمایند و چه خوب گفت آن برادر که اگر اتفاقی برای مهدی کروبی بیفتد، قاتلان او اول حماقت و بلاهت خودش هست و در ثانی کسانی هستند که با وجود علم به وضعیت جسمی‌اش، وی وادار به اعتصاب کردند. اینها همان جماعتی اند که علی رغم علم به سلامت انتخابات دروغ تقلب را ساختند و به حیات سیاسی کروبی پایان دادند!

                

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار