کدخبر: 2420

اقدام دیروز برخی از نمایندگان مجلس در گرفتن عکسهایی که شان ملت را پایین آورده بود نشان داد که چرا نباید به این حضرات نماینده "امیدی" برای حل مشکلات کشور واقعا امید داشت!

 اقدام دیروز برخی از نمایندگان مجلس در گرفتن عکسهایی که شان ملت را پایین آورده بود نشان داد که چرا نباید به این حضرات نماینده "امیدی" برای حل مشکلات کشور واقعا امید داشت!

بنا بر این گزارش در جایی که حتی بستن ورود نمایندگان برای حضور در جایگاه مهمانان با هر ترفندی کارساز نبود برخی نشان دادند که گرفتن عکس سلفی به هر قیمتی حتی از اهمیت ندادن به حفظ لوازم بیت المال نیز برایشان هیچ موضوعیتی ندارد!

و این گرفتن عکسهای حقارت بار در حالی صورت گرفت که موگرینی در یک اظهار نظر عجیب که حکایت از پیروی اتحادیه اروپا از آمریکا در تحریمهای جدید دارد گفته بود که همه کشورها به برجام پایبندند؟! و معلوم نیست برخی از این نمایندگان همانند علیرضا رحیمی پس از این اظهارات مشکوک با لبخند آنچنانی از موگرینی چه چیزی طلب می نمایند که اینگونه بسوی وی دست دراز کرده اند؟!

به گزارش عصر امروز البته خیلی هم نباید از نمایندگان امیدی خرده گرفت آنهم در جایی که مسئولان وزارت امورخارجه بجای تنظیم بهتر برجام با موگرینی به تنظیم صندلی برای گرفتن عکس می پردازند؟!

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار