جریان اصلاح‌طلبی به خوبی ناشن داده که فریاد آزادی بیان تنها یک شعار و لقلقه زبان برای آنهاست . نمود عینی این واقعیت مهم را می توان در برنامه روز گذشته اصلاح‌طلبان در قزوین دید.

به گزارش پایگاه تحلیلی قزوین خبر، در برنامه روز گذشته که ستاد حسن روحانی در دانشگاه فرهنگیان تدارک دیده بود، غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران قرار بود سخنرانی کند. اما عده زیادی از دانشجویان در اعتراض به سخنان وقیحانه او علیه مدافعان حرم در دانشگاه فرهنگیان تجمع کرده بودند. در همین برخی افراد در این مراسم ضمن حمله به خبرنگاران مشکلاتی را آفریدند. در این رابطه با خبرنگار خبرگزاری فارس به گفت و گو نشستیم.

 

موضوع اعتراض دیروز چه بوده و شما در این برنامه مشغول چه کاری بودید که به شما حمله شد؟

بنده دیروز بابت پوشش خبری برنامه به عنوان خبرنگار به این مراسم رفته بودم. کمی بحث فیلتر شده ی مجلس بود و اجازه نمی دادند به راحتی کاغذ و قلم به دست بگیری و یادداشت برداری و برنامه را پوشش بدهی. از بنده پرسیدند و گفتند که می شود کارت شناسایی تان را نشان دهید؟ من هم کارت همراهم نبود که نشانشان بدهم. همین قضیه باعث شد که بیشتر بخواهند روی بنده نظارت داشته باشند. به بنده گفتند همکاری کنید و کاغذ و قلم به دست نگیرید و یادداشت نکنید. من نیز همکاری کردم و کاغذ و قلم را داخل کیفم گذاشتم. بعد از آن، گوشی را گذاشتم که مراسم را ضبط کنم و فایل صوتی اش را داشته باشم و مراسم را پوشش خبری دهم. دوباره هشدار دادند که به هیچ عنوان صدا را ضبط نکنید.ولی بنده چون موظف بودم که برنامه را پوشش دهم صدای مراسم سخنرانی را ضبط کردم. همین هم باعث شد که حامیان سخنران مراسم که کنار بنده بودند بلافاصله انتقاد کنند و گزارش بدهند که فلانی دارد صدا ضبط می کند. همین ماجراها سبب گشت که پس از پایان مراسم، همان خانم هایی که کنار بنده نشسته بودند بلند شدند و با الفاظ خیلی بد و زننده بنده را تهدید کردند که شما به حقی دارید صدا ضبط می کنید و اینکه بالاخره کار خودتان را کردید و اصلا شما اینجا چکار می کنید؟ در پی این برخوردها، بنده خواستم از حق خودم دفاع کنم و در همین لحظه که بنده داشتم پاسخ آنها را می دادم، خانواده ی اینها بلند شدند و با بنده برخورد کردند و حتی برخوردشان به حالت فیزیکی هم کشیده شد و چادر را از سر بنده برداشتند. کم کم داشتند روسری بده را هم برمی داشتند که دیگر آن عوامل اجرایی اجازه ندادند و بنده را از سالن درآوردند و دیگر نگذاشتند در سالن بمانم و گفتند شما بیایید بروید بیرون.

 

آیا شما در ابتدا اقدام تحریک آمیزی انجام دادید که باعث به وجود آمدن این برخوردها شد؟

خیر، من هیچ اقدام تحریک آمیزی انجام ندادم. آنها پرچم به دست بودند و داشتند شعار می دادند، بنده هم که داشتم برنامه را پوشش خبری می دادم. اینها نمی دانم به چه دلیل به بنده شک کرده بودند و نمی دانم چه احساسی کرده بودند که روی من زوم کرده بودند که ببینند چه خبر است. وگرنه من حرکت تحریک آمیزی نکردم و داشتم کار خودم را انجام می دادم. تنها چیزی که باعث شد اینها بخواهند این طور رفتار کنند این بود که بنده بلند شدم و جواب آنها را دادم و این جواب دادن باعث شد که آن اقدامات نامناسب و چادرکشیدن و اینها را انجام دهند.

 

به یکدیگر فحاشی کردید یا فقط بحث و بگومگو بود؟

نه، فحاشی نکردیم، بگومگوبود، ایشان حرفشان داشت بالا می گرفت و من داشتم جوابشان را می دادم که دیگر نگذاشتند و بنده را از سالن اخراج کردند.

 

به نظر شما چرا اینها به خشونت روی آوردند و تاب تحمل مخالفت و اعتراض را نداشتند؟

با توجه بهآن چیزی که بنده به چشم دیدم اینها واقعا دنبال یک جو و آتویی بودند که بخواهند تشنج ایجاد کنند، یعنی اگر بخواهم به اصطلاح معمولی بگویم باید ذکر کنم که اینها سرشان برای دعوا درد می کرد.

 

با توجه به اینکه خانواده ی شهدای مدافع حرم هم در مراسم حاضر بودند، عکس العمل آنها به این برخوردها چه بود؟

خواهر شهید حجت اسدی هم در مراسم بودند، منتها چون ایشان در انتهای سالن بودند من ایشان را ندیدم، ولی قبل از سخنرانی، ایشان در حیاط منتظر بودند که درها باز شود و به داخل سالن برویم، بنده ایشان را آنجا دیدم ولی داخل سالن دیگر ایشان را ندیدم. در حالت کلی، این مراسم خیلی حاشیه داشت. بحث ها و بگومگوهایی که بین دو جناح مختلف شد، باز نکردن در و پرچم هایی که دانشجوهایی به دست داشتند، همه ی اینها سرشار از حاشیه بود.

 

صحبت پایانی تان را بفرمایید.

از شما درخواست می کنم که واقعا این جریان را برای مردم شفاف سازی کنید. بنده به عنوان شاهد در این مراسم حاضر بودم. خیلی از حامیان دولت دارند می گویند که چنین چیزهایی نبوده و شما دارید دروغ محض می گویید. ادعای آنها این چنین است. همه ی مطبوعات از این امر ناراحت هستند. خیلی از مخالفان دولت انتقادهایی دارند. بحث عدم امنیت در این مراسم و حرمت شکنی به شهدای مدافع حرم هم که بماند. بنده واقعا الان اصلا امنیت شغلی ندارم. آنها خیلی فحاشی و توهین کردند و برخورد بسیار نامناسبی داشتند. لطفا برای مردم شفاف سازی کنید که این چنین برخوردها واقعا مناسب نیست.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار