نگاهی به آمار انتخاب رشته کنکور ۹۷ نشان می‌دهد، داوطلبان هنوز به دنبال آزمون هستند؛

کدخبر: 3442

طبق آمارهای روز گذشته سازمان سنجش، از تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر که در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند، ۵۵۰ هزار و ۸۲۴ نفر انتخاب رشته کردند، این به این معنی است که ۶۰.۴۸ درصد مجازین انتخاب رشته خود را انجام دادند.

 ثبت نام انتخاب رشته کنکورسراسری سال 97 چند روزی به پایان رسیده است و آمار و ارقام منتشر شده از آزمون امسال بسیاری از کارشناسان آموزش عالی را به فکر فرو برده است.

بر اساس شیوه پذیرش و انتخاب رشته، امسال موسسات آموزشی به دو پذیرش با آزمون و بدون آزمون دانشجویان خود را جذب می کنند، که طبق آمارهای روز گذشته سازمان سنجش، از تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر که در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند، ۵۵۰ هزار و ۸۲۴ نفر انتخاب رشته کردند، این به این معنی است که  ۶۰.۴۸ درصد مجازین انتخاب رشته خود را انجام دادند.

بیشتر بخوانید// از رانت‌های قانون برای فرزندان دیپلمات‌ها در کنکور چه می‌دانید؟

از سوی دیگر گزینش در رشته‌های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) در سال ۱۳۹۷  در این دوره صورت پذیرفت، تعداد ۴۱ هزار و ۸۹۸ نفر در پذیرش دانشجو صرفاً با سوابق تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ثبت نام و انتخاب رشته کردند. آماری که قطعا می تواند با توجه به ظرفیت بالای موسسات آموزش عالی در پذیرش بدون آزمون دانشجو قابل توجه باشد.

بیشتر بخوانید// تراز قبولی در رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد +جدول تفکیکی

کافی است یکبار دیگر به ظرفیت گروه های مختلف آزمایشی نگاهی بیاندازیم، در گروه علوم ریاضی و فنی ظرفیت بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی ۵۹ هزار و ۷۳۷ نفر و ظرفیت منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی ۱۷۶ هزار و ۴۸۶ نفر بوده است. در گروه علوم تجربی ظرفیت بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی ۵۴ هزار و ۵۷۱ نفر و ظرفیت منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی ۱۲۰ هزار و ۳۸۷ نفر، در گروه علوم انسانی ظرفیت بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی ۵۷ هزار و ۴۲۰ نفر و ظرفیت منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی ۲۵۰ هزار و ۷۳۴ نفر، و در گروه های هنر و زبان نیز ظرفیت منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی به ترتیب ۱۴ هزار و ۳۹۸ نفر و ۱۹ هزار و ۸۷۰ نفر بوده است.

مجموع این آمارها اطلاعات جالب توجهی را در اختیار قرار میدهد، به طوری که مجموع ظرفیت بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی در تمام گروه ها ۱۸۰ هزار و ۹۵۹ نفر و مجموع ظرفیت منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی ۵۸۱ هزار و ۸۷۵ نفر بوده است، حال اگر این آمار را به تعداد انتخاب رشته کنندگان جمع و تفریق کنیم، اعداد و نتیجه قابل تاملی در پی خواهد داشت.

به طور کلی می توان گفت در بخش پذیرش با آزمون از ۵۵۰ هزار و ۸۲۴ نفر انتخاب تنها ۱۸۰ هزار و ۹۵۹ نفر می توانند در این دوره ها قبول شوند، در حالی که در بخش بدون آزمون این آمار دقیقا بر عکس است و ۵۳۹ هزار و ۹۷۷  صندلی خالی مانده است. قطعا این رفتار داوطلبان حاوی پیام های زیادی خواهد بود.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار