حوادثی که روزهای اخیر در شهر شارلوتزویل ایالت ویرجینیا رخ داد و منجر به کشته شدن 3 شهروند آمریکایی شد را باید ادامه روند نژادپرستی در ایالات متحده بدانیم که در دولت اوباما هم وجود داشت و در آمریکای ترامپ هم وجود دارد.

اصل ماجرای این است که بسیاری از طرفداران برتری نژادی سفید که به عنوان "جریان ناسیونالیسم سفید" معروف هستند در اعتراض به برداشته شدن مجسمه ژنرال «ئی.لی» در شهر شارلوتزویل به خیابان ها آمدند و با طرفداران ضد نژادپرستی به درگیری پرداختند که یکی از آنها با خودرو وارد جمعیت ضد نژادپرست ها میشود.

ژنرال «ئی.لی» یکی از فرماندهان برده دار در آمریکا بود که در جنگ داخلی مغلوب شد و از این جهت برای جریانات نژادپرست ارزش و جایگاه خاصی دارد. 

موضوع اصلی این است که نژادپرستی در آمریکا همچنان پا برجاست و علیرغم سخنان ترامپ در زمان انتخابات، این وضعیت هنوز هم به قوت خود باقیست. تا جایی که در زمان انتخابات اسنادی مبنی بر ارتباط ترامپ با جریان افراطی نژادپرستی کوکلاس کلان ها منتشر شد و این موضوع ادامه روند نژادپرستی در آمریکا را به نمایش میگذارد.

در دوران اوباما با ورود وی به عنوان اولین رییس‌جمهور سیاهپوست به کاخ سفید، همگان معتقد بودند که نژادپرستی و برخورد با سیاهپوستان کاهش پیدا میکند؛اما چنین حالتی رخ نداد.

در زمان ترامپ هم با توجه به سخت شدن قوانین مهاجرت و تشدید این موضوع باید منتظر خیزشهای غیر قابل پیش‌بینی برای مقابله با نژادپرستی باشیم.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار