شنیده شده (ع.م.ل) از چهره های سیاسی و تاثیرگذار اصلاح طلبان اخیرا در محفلی با حضور برخی دیگر اصلاح طلبان نظیر(م.ت) و ... اظهاراتی تند در مورد سپاه پاسداران داشته است.

وی گفته که باید به روحانی کمک کرد و باید به نظر خاتمی که گفته بود خیلی نباید تند برویم، عمل کنیم.

وی افزود: می خواهند دولت او را زمین بزنند البته کمک ما به دولت باید به شرطی باید باشد که به حرفهای ما گوش کند و بالاخره به وعده ها و قولی هایی که قبل از انتخابات به ما داده بود عمل کند.
.م.ل) افزود: بالاخره روحانی الان فهمیده دلسوزتر از ما اصلاح طلبان و خاصه نزدیکان خاتمی کسی اطرافش نیست.

وی گفته که هرچه ترس روحانی از سپاه بیشتر باش بهتر است و به دامن ما پناه میبرد و هرچه روحانی بیشتر در دامن ما باشد در 4 سال آینده بهتر می توانیم از موقعیت دولت برای برنامه ریزی آینده استفاده کنیم.

لازم به ذکر است اظهارات اصلاح طلبان طی هفته های اخیر علیه سپاه و پس از آن سخنان مسئولین دولت علیه سپاه در همین راستا ارزیابی می شود.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار