متینا آسیابان

کدخبر: 142

علاقه مندان به مبحث طراحی لباس و چرایی های آن، معیارهای منطقی انتخاب پوشش و تاثیر آن بر روح جامعه و ریشه های مدگرایی عصر نوین، می توانند با مجموعه مطالعاتی " لباس بانو و سیری در عقل گرایی " همراه شوند.

  • دانشجوی مایی؟
  • بله.
  • ترم چندمی که هنوز نمی دونی این مانتو مناسب دانشگاه نیست.

 

و من زیر لب می گویم  "و مناسب هیچ محفل عمومی دیگر" !

این ها مکالماتی است که موقع عبور از سر در دانشگاه میان مسوول حراست و دانشجوی جوانی که قد مانتواش به زور به روی زانوها می رسد، می شنوم.

و کمی آنطرف تر حواسم پرت دختر دیگری می شود که تماشایش بییشتر از طعمه ی حراست باعث تعجبم می شود، در نگاه اول حس می کنم بلوز و شلوار چسبانی به تن کرده وقتی کمی بیشتر دقت می کنم متوجه می شوم که بنده خدا مانتو پوشیده! فقط کمی کوتاه است و هم رنگ بودنش با شلوار مزید علتی می شود برای برداشت اشتباه بیننده !

حالا اینکه چطور با این پوشش به دانشگاه شرفیاب شده و برای خودش قدم می زند بماند !

البته تا چندی پیش وقتی سری به سرویس بهداشتی ها می زدی براحتی متوجه عملکرد سریع در تعویض پوشش و آرایش ها می شدی اما امروز به برکت عوامل مختلف ! این سختی ها از سر دانشجوهای جویای آزادی باز شده است و دیگر مشکلی برای عبور و مرور نیست !

حالا آن یک فقره دختر جوانِ طعمه حراست هم گویا از دستشان در رفته است !

موضوع بحث الان ما نه حراست است و نه چادر.

امروز عقلانیت در لباس، منطق انتخاب و ریشه پوشش ها برایمان مطرح است.

اینکه معیار انتخاب پوشش های خیابانی و جلوت چیست؟

یک جوان مسلمان ایرانی مطابق با ذائقه شیک و منحصر به فرد بودن چگونه می تواند لباس مناسبی انتخاب کند؟

دختر و پسر جامعه ی ما در عصر مدرنیته ی امروز تا کجا آزادی عمل و انتخاب در پوشش اجتماعی اش را دارد؟ و چه میزان تابع مد گرایی دنیای دین گریز است؟

مدگرایی و شیک بودن تا چه اندازه براساس شاخصه ی منطق و اندیشه شکل میگیرد؟ و جوانان تا چه میزان به این عقلانیت در انتخاب ها پایبندند؟

جایگاه علم و اندیشه، فرهنگ و اعتقادات در انتخاب های پوشش های اجتماعی کجاست؟

طراحی لباس های امروز و ریشه تفکر مدگرایان بر چه پایه و اساسی است؟

فرهنگ، مذهب و پوشش چه تاثیری می توانند بر یکدیگر داشته باشند؟

شاخصه های شیک بودن از نگاه جوانان و نوجوانان چیست؟

جریان مدگرای امروز به کجا ختم می شود؟

علت عدم استقبال مردمی از تولیدات پوشاک زنانه داخلی چیست؟ و طراحان ایرانی چگونه و با چه عملکردی می توانند این جذابیت و رغبت را در زنان نسبت به طرح ها و تولیدات داخلی ایجاد کنند؟

 

و صد ها سوال دیگری که در زمینه انتخاب لباس، عقل گرایی، اغنای حس طبیعیِ شیک و خاص بودن مطرح می شود.

در این راستا برای پاسخ به پرسش های مطرح شده و سایر سوال ها و همچنین ایجاد یک عملکرد صحیح چه در انتخاب لباس ها و چه در طراحی ها و تولیدات کارگاهی اقدام به تهیه آرشیوی از یادداشت ها، گزارش ها و مصاحبه هایی در این زمینه کرده ایم.

علاقه مندان به مبحث طراحی لباس و چرایی های آن، معیارهای منطقی انتخاب پوشش و تاثیر آن بر روح جامعه و ریشه های مدگرایی عصر نوین، می توانند با مجموعه مطالعاتی " لباس بانو و سیری در عقل گرایی " همراه شوند.

  • قیل و قال 3 0 پاسخ

    بسیار عالی...


    قلمتان مستدام

ارسال نظرات

آخرین اخبار