معرفی کتاب «زن و بازیابی هویت حقیقی»

کدخبر: 586

در خانواده دائما از نقش زن صحبت به میان می آید، دلیلش هم واضح است: زن در خانواده عنصر محورى است، اما این گونه نیست که مرد در خانواده مسئولیت و نقشى نداشته باشد. مردهاى بى‌خیال، مردهاى بى‌عاطفه، مردهاى عیاش، مردهاى قدرنشناس! این ها همه به محیط خانه لطمه می زنند.

تجربیات بشری به خصوص جایگاه زنان در دوران جاهلیت قدیم و جاهلیت جدید پر از تناقضات و تعارضات رفتاری است و به دلیل چند وجهی بودن و تعدد آثار و پیامدهای آن، زن در مقام تشخیص درستی و داوری متعارضات، دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شده‌ است.

جهان امروز برای تمام امور زندگی، تعریف و تبیینی دارد، اما تعریف و تصویر صحیحی از هویت و چیستی و جایگاه انسانی زن به عنوان سنگ بنای جامعه نداشته و بدون شناخت شخصیت، حقوق، وظایف و اختیارات وی، جهان را به چالش می کشد.

این کتاب به همت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در 4 بخش اصلی و 22 فصل به بررسی مسائل مختلف حوزه ی زن و خانواده پرداخته و از بیانات 22 ساله ی معظم له استخراج شده است.

از موضوعات این کتاب می‌توان به «پیشینه ی تاریخی، نگاه غرب به زن، الگوی قرآنی ـ اسلامی زن، برابری و تفاوت میان زن و مرد، عوامل انحطاط زن، نقش زن در خانواده و اجتماع، مسائل مربوط به حجاب و ...» اشاره کرد.

این کتاب همزمان با برگزاری سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «زن و خانواده»، رونمایی شد.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود در این نشست تاکید کردند: «در خانواده هى گفته می شود نقش زن. دلیلش هم واضح است؛ چون زن در خانواده عنصر محورى است. اما اینجور نیست که مرد در خانواده وظیفه و مسئولیت و نقشى نداشته باشد. مردهاى بى‌خیال، مردهاى بى‌عاطفه، مردهاى عیاش، مردهاى قدرنشناس زحمات زن خانه، اینها به محیط خانه لطمه می زنند. مرد باید قدردان باشد. جامعه باید قدردان باشد. حتماً بایستى بر روى کار زن هاى خانه‌دار ارزش گذارى ویژه بشود. بعضى می توانستند بروند کار بگیرند، بعضى می توانستند تحصیلات عالیه بکنند، بعضى تحصیلات عالیه هم داشتند - من دیدم زنانى را از این قبیل - گفتند ما می خواهیم این بچه را بزرگ کنیم، خوب تربیت کنیم، نرفتیم کار بگیریم. زن نرفته کار بگیرد، آن کار هم زمین نمانده؛ ده نفر دیگر رفتند آن کار را گرفتند. باید از اینجور زنى قدردانى شود. در بیاناتى که حضرات فرمودند، این بود که مثلاً بیمه‌هائى براى اینها در نظر گرفته شود. بله، تأمین اقتصادى‌شان، بیمه‌شان، بقیه‌ى چیزهائى که لازم است، باید در نظر گرفته شود. »

این کتاب در بخش نخستین خود با عنوان کلیات مباحث زن و خانواده در چهار فصل به ارائه ی محتوا به مخاطب خود پرداخته است. در فصل نخست مساله ی ضرورت پرداختن به موضوع زن مورد توجه قرار گرفته است که شامل 6 گفتار بوده و در فصل دوم نیز با عنوان پیشینه ی تاریخی در چهار بخش به بررسی تاریخی جایگاه زنان در جامعه پرداخته است. سومین فصل از این کتاب نیز به موضوع زن در اسلام و تمدن اسلامی توجه کرده است که در چهار بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب در فصل چهارم خود به موضوع زن در غرب و تمدن مادی در چهار فصل به بررسی جایگاه و منزلت زن در غرب و تمدن مادی و نیز بررسی مشکلات زن در تمدن مادی پرداخته است.

کتاب زن و بازیابی هویت حقیقی در بخش دوم خود به موضوع سیمای زن در بعد فردی پرداخته که در نخستین فصل از آن به بررسی الگوهای قرآنی اسلامی در این زمینه اشاره شده و در فصل دوم نیز به معرفی و بررسی ویژگی‌های الگو در جامعه اسلامی پرداخته شده است که در پایان به موضوع الگوهای منحط نیز در قالب فصلی مجزا منتهی می‌شود. وظایف زن در بعد فردی، برابری و تفاوت میان زن و مرد و عوامل انحطاط در زنان از دیگر موضوعاتی است که در فصول این بخش از کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

سیمای زن در بعد خانوادگی موضوع بخش سوم از این کتاب است که به بررسی موضوع خانواده در اسلام و فرهنگ اسلامی و نیز فرهنگ غربی پرداخته و در ادامه به موضوع تشکیل و تقویت خانواده و نیز تزلزل آن، روش‌ها و شیوه‌های زندگی و خانواده و نیز وظایف نهادهای اجتماعی در این رابطه، رسالت و حقوق و وظایف زن در خانواده توجه نموده است.

سیمای زن در بعد اجتماعی، عنوان چهارمین و آخرین بخش از این کتاب است که با بررسی جایگاه زن در جامعه آغاز و سپس با موضوع حضور اجتماعی زنان ادامه پیدا می‌کند.

تعامل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با زنان، وظایف نهادها نسبت به زنان و نیز موضوع حجاب و فلسفه ی آن از دیگر موضوعاتی است که در فصل پایانی این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. خواندن این کتاب برای دوستداران مطالعه و کسانی که در پی یافتن جایگاه حقیقی زن در جامعه هستند خالی از لطف نیست.

ارسال نظرات

آخرین اخبار