جریان نفوذ چگونه در بسترهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شکل گرفته است؟/ نفوذ در عرصه سیاست چگونه خود را نشان می‌دهد؟/ پاسخ دکتر شهریار زرشناس را ببینید

حجم ویدئو: 15.85M | زمان ویدئو: 00:03:45

ارسال نظرات

آخرین اخبار