با امضای تحریمهای جدید ایران توسط ترامپ رسانه های اصلاح طلب در یک هماهنگی عجیب به سانسور این خبر مهم پرداختند و خود را به ندیدن و نفهمیدن عجیبی زدند!؟

به گزارش قزوین خبر؛با امضای تحریمهای جدید ایران توسط ترامپ رسانه های اصلاح طلب در یک هماهنگی عجیب به سانسور این خبر مهم پرداختند و خود را به ندیدن و نفهمیدن عجیبی زدند!؟


دلواپسان! خطاب به جواد: جواد نپیچونه؟

ارسال نظرات

آخرین اخبار