در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا به سمت اصلاح نظام پرداخت در پزشکی پیش رفته اند. بهترین نظام پرداخت، نظام پرداخت بر اساس سرانه است. یعنی هر قدر سلامت گروه تحت نظر پزشک بیشتر باشد، درآمد آن پزشک بیشتر می‌شود. در کشور ما اما شیوه پرداخت به پزشکان «فی فور سرویس» یا پرداخت به ازای خدمات درمانی است. همین مسئله هم موجب شده تا پزشکان برای دریافت پول بیشتر تلاش کنند خدمات درمانی بیشتری ارائه دهند و بیشتر ویزیت کنند و تقاضاهای القایی برای اعمال جراحی و یا خدمات کلینیک یا پاراکلنیکی غیر ضرور بالاتر برود. 
طرح تحول سلامت هم با تزریق اعتبار بالا و بدون نظارت کافی تقاضاهای القائی را بالا برد و به گواهی آمار و ارقام به رغم آنکه با اجرای این طرح بنا بود پرداخت از جیب مردم کاهش یابد شاهد رشد هزینه های سلامت در سبد خانوار بودیم. رابطه شیوه پرداخت فی فور سرویس با درمان‌های القایی و درآمدهای نجومی برخی پزشکان، حرکت کشورمان به سمت اصلاح نظام پرداخت به پزشکان و برقراری نظام ارجاع و پزشک خانواده را ضروری‌تر می‌کند. حالا علیرضا رئیسی معاون تازه نفس بهداشتی وزارت بهداشت استقرار نظام ارجاع ر از اولویتهای کاری خود بر شمرده؛‌ اولویتی که اگر در دولت یازدهم هم اجرایی می شد از اتلاف منابع در حوزه سلامت به نفع پزشکان جلوگیری شده بود.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار