لعیا محمدی

کدخبر: 689

چه باشکوه است لحظه ی تولد مردی آسمانی که از نور امامتش جهان روشن می شود و کعبه اعجازی دیگر را به خود می بیند!

به  گزارش سرویس هنری قزوین خبر؛

لعیا محمدی شاعر و هنرمند جوان ، شعری در وصف مولای متقیان حضرت علی (ع) سروده است . که در ادامه این نزول آیات خداوند را بر این شاعر جوان می خوانیم.

بی گمان عطر از آن شیشه ی بی سر دارد

پرده ی عشق اگر بوی معطر دارد

باید از چهار طرف در تو عبادت می کرد

بی سبب نیست که از هر طرفش در دارد

آه این کعبه که بر دور خودش می چرخد

کعبه ای است که خود کعبه ی دیگر دارد

کعبه اعجاز تو اعجاز، بشر ناباور

آه یک معجزه را معجزه باور دارد

تا که تکثیر کند نور تورا در عالم

باید از فرق سر خویش ترک بردارد

 من از آن ضربت تاریخ به تو فهمیدم 

ضربه ای تلخ تر از ضربت آخر دارد

ای که گمشده خویش نشان می جویی

یوسف گمشده ات یک تن بی سر دارد

ارسال نظرات

آخرین اخبار