اولین مشاعره توئیتری طی روزهای گذشته توسط برخی کاربران توئیتر با موضوع  اظهارات #جعفرزاده نماینده رشت در مورد حقوق پایینِ نمایندگان مجلس! برگزار شد . در ادامه برخی از توئیت های شعر کاربران را با هم میخوانیم.

 

پولِ زورِ مرا وَده مجلس!

 

قبل و ‌بعد ناهار میخوابم

با #امید #بهار میخوابم

 

در زمستان به زیر کرسی و

در خزان با انار می خوابم

 

توی خورشید داغ می چرتم

زیر برگ چنار می خوابم

 

عاشقِ خواب خوب و خُرناسم!

روی خاشاک و خار میخوابم!!! 

ارسال نظرات

آخرین اخبار