هیئت دانشجویی خادمان مهدی (عج)

کدخبر: 3497

ما فکر میکنیم که زندگی فقط همین چیزی است که ما درک میکنیم ، همین روابط سطحی که غرق در آن هستیم! ولی یک پشت صحنه و عمقی برای این دنیا موجود است که به آن میگوییم عوالم بالاتر!

در جلسات گذشته گفته شد: کسانی یاران حسین (س) میمانند که در قد و قواره او باشند. و گفته شد که‌یاران ولی عصر (عج) همانند یاران امام حسین (س) هستند. پس برای ما لازم است که ببینیم: آیا ما همانند‌یاران حسین (س) هستیم یا خیر؟
برای تشخیص این کار نیازمند‌خط کش هستیم، این خط کش همان اصحاب ابا عبدالله (س) هستند.
امشب در خدمت جناب حر هستیم.
ایشان، طبق تاریخ، هم در زمان جاهلیت محترم بوده و هم در زمان اسلام. در تاریخ گفته شده که شغل ایشان نظامی گری بوده است. یعنی پیشه او بوده که همواره در ماموریت های نظامی باشد. زمانیکه مردم کوفه برای امام نامه مینوشتند، جناب حر در کوفه نبوده و از این جریانات خبر نداشته است. حتی از ماجرای شهادت جناب مسلم و هانی هم بی خبر بوده است . پس از آنکه ابن زیاد‌ وارد کوفه میشود، حر به یک ماموریت اعزام میشود. ماموریت حر آن بوده که در بیابان های اطراف کوفه به دنبال امام بگردد و امام را در بیابان متوقف نگه دارد یا مستقیم ایشان را به دارالعماره کوفه، نزد ابن زیاد ببرد.
زمانی که برای اجرای این دستور از دارالعماره خارج میشود، یک ندا را احساس میکند:
یا حر! إبشر بالخیر!(ای حر بشارت باد بر تو خیر)
یا حر! إبشر بالجنه!(ای حر بشارت باد بر تو بهشت)
توضیحی درباره این حالت حر:
ما فکر میکنیم که زندگی فقط همین چیزی است که ما درک میکنیم ، همین روابط سطحی که غرق در آن هستیم! ولی یک پشت صحنه و عمقی برای این دنیا موجود است که به آن میگوییم عوالم بالاتر!
این عوالم بالاتر است که گرداننده این دنیا هستند، پشت پرده این جهان هستند.
گاهی برای افرادی اتفاق می افتد که یک ملَک، پیامی برای او می آورد! و کس دیگری آنرا حس‌نمیکند، یعنی فقط خود فرد متوجه آن پیام میشود!
اگر رابطه شخص با ملائکه قوی شود، یک ندا میشنود،
و ملائکه از درون وجود شخص، با او صحبت میکند! باز هم افراد دیگر، متوجه آن صدا نیستند!
اگر از این هم بالاتر برویم...
انسان یک موجود زیبایی را مشاهده میکند که بقیه آنرا مشاهده نمیکنند. همانند دیدن جبرئیل توسط مریم (س) و همانند نازل‌شدن وحی بر انبیاء (س).
به همه این اتفاق های بالا میگویند کشف! یک سطحی از ادراک! این حالت کشف هم برای معصومین (س) رخ میدهد و هم برای اولیا الهی و هم برای انسان های معمولی!
اما یک تفاوتی بین این کشف‌در افراد مختلف وجود‌ دارد...
هر کس غیر معصوم (س)، ممکن است که کشفش اشکال داشته باشد، ممکن است شیاطین در آن دخالت کنند و آنرا تغییر دهند.
تنها تاییدیه معصوم جواز صحت این نوع ادراک است.
حر، در روز عاشورا ماجرایی که پس از خروجش از دارالعماره کوفه رخ داده بود را برای امام تعریف کرد و امام این کشف‌او را تایید نمود!
حر یک ویژگی ای دارد! ویژگی حر چیست؟
ویژگی حر تقوای بخصوص اوست!
تقوا یعنی چه؟ یعنی پروای چیزی را داشتن، حرمت چیزی یا کسی را نگه داشتن، ملاحظه چیزی را داشتن.
حال، تقوای الهی چیست؟
یعنی عالم، عالم خداوند است، پس احترام او را نگه داریم! حرمت او را نگه داریم!
حر اهل تقوا بود ، فرد بی پروا نیست!
حر، در لشگر معاویه و یزید و عبیدالله بوده‌است!
حر، هفتاد یا هشتاد سال در دستگاه طاغوت خدمت میکرده است. ولی متقی بوده! بی پروا نبوده! لا ابالی نبوده!ولی ما‌اینگونه نیستیم!ما گاهی خیلی بی پروا میشویم!و پدر مارا این بی پروایی در می آورد!
درس خواندن ما نباید باعث بی پروایی ما بشود!!
ما گاهی نسبت به علمای بزرگ خیلی بی پروا میشویم!
فکر میکنیم چون چند‌کتاب خوانده ایم میتوانیم نسبت به آنها بی پروا باشیم!
ولی در نظر نداریم که آن عالم بزرگ دارد به وظایفی که تشخیص داده عمل میکند!
ولی ما چه؟ ما چگونه ایم؟ آیا به وظیفه ای که درک میکنیم عمل میکنیم؟
ما خیلی بی پرواییم! ما مثل حر نیستیم!
این نکته را در نظر نداریم که، خداوند دوستانش را از دید ما‌پنهان میکند!
در نتیجه، ما نباید نسبت به هیچکس بی پروا باشیم! شاید او از اولیا و دوستان خدا باشد!
قطعا خداوند نسبت به دوستانش حساس است، ممکن است با بی پروایی های خود، خشم خدا را بر انگیزیم!
باید نسبت به همه پروا کنیم! شاید او از دوستان امام حسین (س) باشد!
خصوصیتی که حر را نجات داد این بود که پروا داشت! همینجوری نسبت با بقیه برخورد نمی کرد!
در ماجرای حضرت موسی در دربار فرعون، دانستیم که ساحران، در این آزمایش سربلند‌شدند!
سر نجات ساحران فرعون چه بود؟
فقط یک ادب جلوی موسی به خرج دادند! نسبت به موسی(ع) و ولی خدا لاابالی و بی تقوا نبودند.
گفتند اول شما شروع میکنید یا ما شروع بکنیم!؟
برای موسی اولویت قائل شدند! همین!
این ادب جلوی ولی الهی آنها را نجات داد!
اگر جلوی خداوند، ولی او و دوستان او، مودب باشی خداوند نمیگذارد هدر بروی!
حر اینگونه بود!
حر الطاف الهی را لگد نکرد! هدایت های دائمی خداوند را نادیده نگرفت!
ولی ما...
هر روزه این هدایت ها و الطاف را لگدمال میکنیم!

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار