پنجمین مشاعره (بداهه سرایی) توئیتری توسط جمعی از شُعرای توئیتر با "مسکن اجتماعی" برگزار شد.

حسین ابراهیمی، ملیحه رجایی، سید ابراهیم بت‌شکن، محمدرضا وحیدزاده، فاطمه محبی، زهرا آراسته نیا، محمدصادق ارزانی، میسان، شازده کوچولو، اسیرالدین، حسین عباسی‌فر از جمله شعرایی هستند که در این مشاعره توئیتری شرکت داشتند.

در ادامه برخی ابیات و تویئت‌های شعر کاربران می‌خوانیم:

خانه خوب و جادار، مسکن اجتماعی

حدود بیست هکتار، مسکن اجتماعی

قوطیِ کبریت چیست؟ واحد مسکن مهر

اجاق گازِ فِردار، مسکن اجتماعی

بدون وام و اقساط بدون درد و سختی

بدون سقف و دیوار مسکن اجتماعی

ساخته ست دولت قبل، آن قوطیِ‌مزخرف

ساختی کمدِ دَر دار ، ‎مسکن اجتماعی

خانه  نگو خرابه، داده فقیرِ بدبخت

بیا فقیر بردار ، مسکن اجتماعی

‌‎از کم و کیف مهمان هرگز نمیهراسی

گر برتو شد واگذار مسکن اجتماعی

‌‎دولت ز کوی و برزن فریادها برآورد

آهای زن و بچه دار مسکن اجتماعی

‌‎داده ‎کِری ضمانت: تابش نور برجام

‌سبز کند به گلزار، ‎مسکن اجتماعی

مثلِ ماکارُنی بود اندامِ مسکن مهر

گاوِ ثمین و پروار مسکن اجتماعی

مسکن مهر قوطی، هی ساخت مثل طوطی

میدم به تو چه بسیار، مسکن اجتماعی

قوطیای مزخرف، که جای زندگی نیست

بیا بشین تو سالار، مسکن اجتماعی

نامرئی و خیالی با رنگ پرتقالی

شیرین و ترش و آبدار؛ مسکن اجتماعی

حتی نمی‌شود کرد در روزنِ جدارِ_

_این خانه میخ افسار، مسکن اجتماعی

بود آرزویِ اهلِ، قصرِ بزرگ و شیکِ

عالیجناب پوتیفار؛ مسکن اجتماعی

وقتی که گوسفندان رفتند در بیابان

هی می‌کنند نوشخوار مسکن اجتماعی

بدو داداش فریدون زودی بیا توو میدون

نیاز داره معمار، مسکن اجتماعی

بعد از گذشت هَش سال یک مسکنی بسازم

بدون سقف و دیوار مسکن اجتماعی

توی بیابان که نیست، مهندسیش بیستِ بیست

چیزی شبیه تالار، مسکن اجتماعی

طرح مهندسی دار، با سیمکشی رو کار

با گچبری گلدار، مسکن اجتماعی

دارد میان هالش دشت و دمن فراوان

دستشوئیاش، بولوار؛ مسکن اجتماعی

‌‎استخرهای زیبا، دارد درونش حتی

باشد پر از خاویار مسکن اجتماعی

برقش که رایگان است، در لوله های آبش

نوشابه های گاز دار، مسکن اجتماعی

شهر قدیم پر شد، شهر جدید هم نیز

بس که شده است بسیار، مسکن اجتماعی

بی رنگ و بی‌لعاب و عکس بدون قاب است

مثل گلی‌ست بی‌خار؛ مسکن اجتماعی

قوطی کبریت بود خانه ی مسکن مهر

گنده مثال تاغار، مسکن اجتماعی

ویران شوند یکجا در زلزله منازل

انگار یوخدی انگار مسکن اجتماعی!

رفتم وزارت راه مسئول خانه میگفت:

مفت است دوتّا بردار؛ مسکن اجتماعی!

قوطی کبریت بود مسکن مهر محمود

شبیه قصر قاجار مسکن اجتماعی

رفتم وزارت راه مسئول خانه میگفت:

برو وزارت کار، مسکن اجتماعی

محکم و با پرستیژ، تجملی و زیبا

شبیه کاخ بسیار... مسکن اجتماعی

ذیل حروف و اعداد بین سکوت و فریاد

صدر تمام اخبار مسکن اجتماعی

جانا غلط تو خواندی ، مُسَکّن است گویا

بر التهاب بازار ‎مسکن اجتماعی

لاحول گو به هر دم، هر چه بگویی اش کم

باشد میان اذکار؛ مسکن اجتماعی

فاشش نمی نماییم، باید نهان بماند

مثل تمام اسرار؛ مسکن اجتماعی

باید که ریق رحمت بر سر بریزی اَر نه

نمی‌شود پدیدار مسکن اجتماعی

آنقدر خوب و شیک است با دختران رفیق است

ارثش بود پسروار مسکن اجتماعی!

از چپ نموده حمله اسکندر و ناپلئون

از راست قوم تاتار؛ مسکن اجتماعی!

وقتی نمیروی خواب تو توی قوطی کبریت

یک دو سه ...بعله بشمار مسکن اجتماعی

‌‎یک ابتکار جالب دولت بنانهاده

بر روی سطح دوّار مسکن اجتماعی

ما قوطی کبریتی ها در آرزوی اوییم

مافوق وهم و پندار مسکن اجتماعی

‌‎حالا که مسکن مهر طرح مزخرفی بود

دادیم به خرج ابتکار:‌ مسکن اجتماعی

مسکن مهر آوار در زلزله شد اما

خیلی بود استوار مسکن اجتماعی

خواهی شوی مهاجر زین قوطیان کبریت

باید خری ز بازار مسکن اجتماعی

‌‎سرخوش بود درونش هرکو خَرَد چه بسیار

در خواب یا که بیدار مسکن اجتماعی

این طرح را نهایت باید کنی حمایت

آنقدر دارد آثار مسکن اجتماعی

هر طرحِ خوب دیگر بسکه دقیق و عالیست

کرده است بر سرِ دار مسکن اجتماعی

باید کنیم صادر این طرح نخبه‌گون را!

والا! خدانگهدار ؛ مسکن اجتماعی!

آخوندی بیچاره، هواپیما نداره

ساخته چقدر بسیار، مسکن اجتماعی

گفتا همی ندیدم حتی یکی از آنها

گفتم شده استتار مسکن اجتماعی

دیده نمی‌شود چون عینک به چشم نارید!

چون روح گشته احضار مسکن اجتماعی

آخر تو غیرتت کو؟! چشم بصیرتت کو ؟!

بیهوش! پاتو  وردار ...  مسکن اجتماعی

یک منتقد ندا داد: گشتیم نبود نگرد نیست

کانسپچوآل،بی دیوار؛ مسکن اجتماعی

مسکن جغرافیا در نقشه هست لیکن

در نقشه نیست انگار ‎مسکن اجتماعی

این خانه های زیبا ، هرگز ندیده ایم ما

در خواب بوده انگار ، ‎مسکن اجتماعی

ساده و بی تکلف قوطی کبریت ما

سبیل کلفت و غدار مسکن اجتماعی

بوده همین حوالی این خانه ی خیالی

در خواب هر که بیکار، مسکن اجتماعی

ماله کشا برون آ، قدری به داد ما رس

اصلا نخواست معمار، مسکن اجتماعی

پرونده‌ایست کافی، یک مشت وعده بافی

گفتار بود و کردار: مسکن اجتماعی!

وزیر راه و شهره، با خونه سازی قهره

میگه با کلی اطوار: مسکن اجتماعی

هر دفعه حرف تازه، با نقشه ای قُراضه

آش شله قلمکار، مسکن اجتماعی

طرحی دچار تشویش، هر روز شُل تر از پیش

مانند بند شلوار، مسکن اجتماعی

چیزی شبیه طرحِ تهوع سلامت

مزخرف و زیانبار، مسکن اجتماعی

میسازم این اگر هست نامش خانه سازی

خروار روی خروار مسکن اجتماعی!

می‌سازمت دوباره یه بار فایده نداره

بی‌هیچ فن و ابزار؛ مسکن اجتماعی

می‌سازمت دوباره، مثل دوبار اول

هی میشوی تلمبار؛ مسکن اجتماعی

مردم بی خانمان چهار سال و اندی ست

ساکن شدند انگار، مسکن اجتماعی

برجام آب و نان است، برجام خانمان است

اصلا میخواید چیکار، مسکن اجتماعی؟!

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

برجام گندِ اعصار، مسکن اجتماعی!

علیل و ناکام و مست، شبیه برجامِ پست

پر از صدا ریاکار، مسکن اجتماعی

رفتند بعد هجرت؛ مهاجرین به سرعت

در خانه‌هایِ انصار؛ مسکن اجتماعی

گفتش چه بوده سودِ برجامِ هیچ و پوچت

گفتم که ای بزرگوار؛ مسکن اجتماعی!

سر به فلک کشیده بورس از زمانِ پخش

اوراق بی‌بهادار: مسکن اجتماعی!

هی ساختی مزخرف، هی پاختی مضاعف

حتی پوکانده آمار مسکن اجتماعی

خانه واقعی چیست؟  واحد مسکن مهر

خانه حرف و گفتار، مسکن اجتماعی

مسکن گرمِ و نرم است، مسکن دولتی‌ها

مسکن قوم بیکار، مسکن اجتماعی

وعده پوچ و خالیس، بی ثمر و خیالیس

ریخته توو جمعه بازار،  مسکن اجتماعی

دیکته نانوشته ، نمره دویست میشه!

نگو چرند اینبار ! مسکن اجتماعی!!

از بس نداده دولت مسکن به مردم شهر

اصلا ندیده یاشار؛ مسکن اجتماعی! (یاشار سلطانی)

نی مست بود و عاقل طرح مساکنِ مهر!

هم مست بود و هشیار؛ مسکن اجتماعی

هی هیچ روی هیچ و هی پوچ روی پوچ است!

دیوارهای هموار! مسکن اجتماعی

کارِگران همیشه مشغول کار و بارند

هشدار روی هشدار؛ مسکن اجتماعی

از طرح‌های بی‌بو؛ تحول سلامت

از طرح‌های بودار؛ مسکن اجتماعی

از بس نبود چیزی، در پی نداشت چیزی

جز چند فحش و لیچار؛ مسکن اجتماعی

ای تو رئیس دولت!، قدری بکن رعایت

زشته جلوی انظار؟! ... مسکن اجتماعی؟!

"از هرطرف که رفتم جز وحشتم نیفزود"

 بابا چه بود این غار؟! مسکن اجتماعی

"دست از طلب ندارم تا کام من برآید"

بابا! چی خواستم انگار! مسکن اجتماعی

این دولت سخنگو، کرده بسی هیاهو:

دیم دام دارام دارام دار : مسکن اجتماعی

آخوندی و فریدون، هیشکی نداد خلاصه

به ملت بدهکار، مسکن اجتماعی

یا می‌روی جهنم تا لرزشت بیفتد

یا می‌خری به اجبار مسکن اجتماعی

تَکرار پشت تَکرار، تَکرار پشت تَکرار

تَکرار پشت تَکرار، مسکن اجتماعی

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار