سردار باقرزاده در مصاحبه اختصاصی با قزوین خبر:

کدخبر: 2286

مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت :بطورکلی اگر عرصه مورد نظر بتواند فضای نبردی بادشمن را تداعی کند ودرآن ترتیبات یک نبرد همه جانبه بادشمن معنی ومفهوم پیدا کند اشکالی نخواهد داشت از واژه آتش به اختیاراستفاده کنیم.

سردار محمدباقرزاده مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار قزوین خبر، در مورد دلیل استفاده رهبری از واژه آتش به اختیار اظهار کرد: استفاده از واژه های نظامی در سایر حوزه‌ها نشانه ذوق ادبی و احاطه فرد به حوزه‌های گوناگون و قابلیت واژه مورد استفاده در محل مورد نظر دارد، از این رو استفاده حضرت آقا بدلیل اینکه بارها ازجبهه فرهنگی یاد کرده اند ترجیحا در همان فضا و نگاه از واژه آتش به اختیار استفاده فرمودند. درحقیقت استفاده از این واژه بیانگر حس و حال گوینده و فضایی که احساس می کند و به معنای نبرد تمام عیار فرهنگی است.

سردار باقرزاده درباره حوزه استفاده از واژه آتش به اختیار افزود:بطور کلی هرچیزی که بتواند معقول را به محسوس  و یا محسوس را به محسوس تشبیه کند جایز است که ازآن استفاده کنیم، درفرض مذکور درصورتیکه واژه مورد استخدام درفضای ذهنی گوینده و مخاطب قابلیت انطباق از نظر مفهومی داشته باشد استفاده از آن منطقی بنظر می رسد مگر اینکه نتوان وجه مشترکی برای تقریب به ذهن نمودن بین موضوع و واژه پیدا نمود. بعنوان مثال خداوند درقران کریم از واژه تجارت در زمینه های دیگر استفاده نموده ومثال زده است.

این فرمانده نظامی در پاسخ به سوالی در مورد حوزه های به اختیار عمل کردن بیان کرد: بطورکلی اگر عرصه مورد نظر بتواند فضای نبردی بادشمن را تداعی کند و در آن ترتیبات یک نبرد همه جانبه با دشمن معنی ومفهوم پیدا کند اشکالی نخواهد داشت از واژه آتش به اختیاراستفاده کنیم.

وی افزود: درصحنه یک نبرد خواه کلاسیک وخواه غیر کلاسیک با مباحثی چون عملیات ویژه، عملیات روانی، توسعه و پدافند داخلی، جنگهای نامنظم، شورش، جنگهای چریکی، عملیات چریک، گشتی، کمین، ضدکمین، گریز و فرار، عملیات درکوهستان، رزم در برف، فن زنده ماندن، تخریب،شناسایی با رزم وامثالهم سر و کار داریم، طبیعی است انطباق هر یک ازموضوعات بستگی به شرایط و قابلیت انطباق با حوزه مشابه دارد بر فرض الان که ما در حال نبرد اقتصادی بادشمن هستیم بسیاری از کلیدواژه های نظامی در حوزه اقتصادی قابل استفاده و الگو گیری است مشروط براینکه ما را ازهدف که همانا مقابله با اراده دشمن است دور نسازد.

سردار باقرزاده با تاکید بر متفاوت بودن بحث آتش به اختیار و تندروی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم درآتش به اختیار مفهومی بعنوان اقدام خودسرانه وهرج ومرج نداریم بلکه در مقام عمل، نیروی تک ور یا یگان کوچکتر براساس مشاهدات میدانی و درک درست ضرورت و نیاز و اولویت ها و مقدورات و سیاست هایی که ازقبل دریافت کرده بود ،آنچه که به مصلحت می داند را در فرصت کوتاه انجام می دهد تا شرایط به حالت عادی برگردد و ارتباط اصولی ومنطقی بایگان مادر و یا قرارگاه بالاتر برقرارشود.

وی در پایان عنوان کرد : درحقیقت آتش به اختیارخود تابع قاعده ای اصولی و منطقی همانند"الضرورات تُبیحُ المحذورات " است.

انتهای پیام/

ارسال نظرات

آخرین اخبار