زمان پوست اندازی انقلابی هاست

کدخبر: 2257

جنگ جهانی نرم است و کم و بیش تمام نهادهای کلان فرهنگی کشور از سوی امام خامنه ای به درجه قرارگاهی یا مرکز طراحی، سیاست گذاری و عملیات فرهنگی سیاسی نائل آمده اند. با وجود هزاران کارمند و هزاران میلیارد بودجه فرهنگی نهادهایی چون وزارت ارشاد، شواری عالی انقلاب فرهنگی، نمازجمعه ها و مساجد، بسیج، بنیاد خاتم الاوصیاء، سازمان تبلیغات و... امام امت به جوانان جناح مومن انقلابی در کف میدان دستور آتش به اختیار داد!!

به گزارش سرویس فرهنگی قزوین خبر؛جنگ جهانی نرم است و کم و بیش تمام نهادهای کلان  فرهنگی کشور از سوی امام خامنه ای به درجه قرارگاهی یا مرکز طراحی، سیاست گذاری و عملیات فرهنگی سیاسی نائل آمده اند.

 با وجود هزاران کارمند و هزاران میلیارد بودجه فرهنگی نهادهایی چون وزارت ارشاد، شواری عالی انقلاب فرهنگی، نمازجمعه ها و مساجد، بسیج، بنیاد خاتم الاوصیاء، سازمان تبلیغات و... امام امت به جوانان جناح مومن انقلابی در کف میدان دستور آتش به اختیار داد!!

آتش به اختیار یعنی:

عبور از بالاییها، عمل از پایینی ها!

نهادها و شخصیت های کلان فرهنگی و حاکمیتی غالبا مختل و در هدایت و راهبری، بعضا حتی به انحراف رفته اند. امام از همه شان ناامید است و عبور کرده. جوانان انقلابی منتظر طراحی از بالا نباشند. خبری نیست! 

جناح مومن آزادنه،عاقلانه، آرمان گرا و ارزش گرا با ملاحظه واقعیت های خودی و غیرخودی، صحنه را تشخیص دهند، طراحی کنند و نهایتا به سرعت دست به عملیات فرهنگی- سیاسی زنند.همان قدری هم که تا الان منتظر طراحی و دستورعملیات از سوی قرارگاههای مرکزی بودند دیگر معطل نمانند. اگر وسط راه هم متوجه اشتدند با شجاعت تصحیح کنند.

تجدید نسل انقلابی

امام می خواهد نسل جوان انقلابی را برای عبور-گفتمانی، عملیاتی- از خستگان، ورشکستگان و در راه ماندگان، قدرت و جسارت بخشد. زمان پوست اندازی انقلابی هاست.

آقا به دنبال رویش حسن باقری هاست  که خود را در مرکز دنیا متولی پیش بری انقلاب در ساحت های مختلف بدانند. 

عقلانیت انقلابی

امام می خواهد عقلانیت انقلابی جوانانه را جایگزین عقل های سیاست زده ی رسانه زده نماید.

هسته های مقاومت

امام می خواهد راه امامش را در فعال سازی هسته های فکری فرهنگی مقاومت بپیماید و ادامه پروژه  تمدن سازی را با جریان های مومن، انقلابی و خودجوش مردمی پیش برد. 

نابودی دوقطبی کاذب داخلی

امام می خواهد دوقطبی های کاذب داخلی بین مردم که جریان غرب گرای دولت برای پیروزی انتخاباتی در کشور حاکم کرد را به دوقطبی انقلابی و غیرانقلابی مبدل کرده و ظرفیت بسیج کنندگی انقلاب را برای پشتیبانی و پیشبرد اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی به میدان آورد. 

اجمالا تکلیف چیست؟

حداقل در سه حوزه باید آتش به اختیار عمل کرد:

بازسازی فرآیندهای گفتمانی

-هدف قرار دادن گفتمان عدالت با روح معنویت و ابزار عقلانیت

-تصحیح ادبیات و الگوهای گفتمانی قدیم و تعریف به روز کلیدواژه های گفتمان ساز چون عدالت، آزادی و مفهوم سازی کلیدواژه هایی چون انقلابی و انقلابی گری 

-کشاندن تنازع خرده گفتمان های سیاست زده داخلی به چالش عقلایی با گفتمان تمدن غرب و اسلام آمریکایی

-بازنگری و بازسازی نرم افزارهای گفتمان ساز(جریان ها، افراد، رسانه، روشها و...) و ترویج گفتمان عبرت پژوهی تاریخی

-کم کردن فاصله امام و امت با گفتمان سازی وسیع سرخط های امام در میان امت

بازسازی الگوهای شبکه سازی و جنبش سازی اجتماعی

-پیشبری انقلاب با پای کار آوردن توده مردم از طریق جنبش های اجتماعی مبتنی بر شاخص های اصیل انقلابی و تمرکز بر نقطه اشتراکات مردم برای شبکه سازی به دور از سیاست زدگی جناحی

-خروج از پیله های زیست حزب اللهی و حضور واقعی در میان مردم(نه حضور فالووری- ممبری و نه حضور نمایشی- منبری) شبکه سازی باید طوری باشد که مردم خود را در مسائل مختلف انقلاب کنشگر فعال بیابند نه شنونده منفعل! 

-محور قرار دادن عدالت در شبکه سازی با راه اندازی نهضت محرومان و ترکیب خدمت توام با تبلیغ در عرصه فرهنگی

-طراحی الگوهای جنبش ساز متناسب با مختصات اقشار پیشرو مانند طلاب، دانشجو، بانوان، کارگران، دانش آموز و معلمان و... به شکلی که همه را بازی دهد نه طیفی خاص.

-فعال سازی جنبش های تحول خواه جهانی با محوریت عدالت طلبی و استکبارستیزی از طریق تعامل توده ای با سایر ملل(استفاده از ظرفیت اربعین، مهدویت، محور مقاومت)

بازسازی عقلانیت انقلابی

-علمیات فرهنگی با تکیه بر تفکر، تخاطب، مناظره، گفتگو و فعال سازی هسته های تفکر انقلابی در جامعه برای طراحی نرم افزار مبدل فکر به کار و مقابله با عرفی سازی دین و انقلاب

-بی اعتنایی به عقل های سیاست زده ی رسانه زده و فعال سازی عقلانیت مبناگرا در محیط های آزاد اندیشی برای مقابله با عقلانیت تکنوکرات، شکاک و مدعی آزاداندیشی

-مردمی سازی تفکر برای تقویت عقلانیت متعهد و مسئولیت پذیر علاج جویانه به جای عیب جویانه 

-دست گرفتن گفتمان علم گرایی مبتنی بر الگوی پیشرفت(علم تمدن ساز،اقتدار آفرین، مبارزه گر)

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار