علیرضا یوسفی

کدخبر: 1532

یکی از محیط های مساعد، خودِ مجموعه حالات دفاع مقدس بود؛ اما محیط مساعد، خود بسیج است. شما که در این مجموعه هستید، در واقع در یک فضای مساعد برای خودسازی هستید.

سرویس فرهنگی قزوین‌خبر؛

یکی از خصوصیات، خودسازی است. ما باید خودمان را تربیت کنیم. منِ مسنِ پیرمرد هم احتیاج دارم خودم را تربیت کنم، خودم را مهار کنم، خودم را حفظ کنم. حرکت در جوان سریع تر، تصمیم گیری سریع تر و اقدام سریع تر است؛ بنابراین مراقبت و محافظت و خودسازی هم بسیار حساس تر است.

خودسازی کار سهل و ممتنعی است؛ هم آسان است، هم سخت. اگر در محیطی قرار بگیریم که مناسب باشد، مساعد باشد، می شود آسان. شما مثلا اهل توجه اید، اهل دعا و اهل تضرع و اهل گریه هستید. گاهی انسان در یک محیطی قرار می گیرد که محیط، محیط تضرع و گریه و توجه است؛ همه دلها به سوی خداست، همه ی اشک ها جاری است؛ اینجا حالت تضرع برای انسان آسان تردست می دهد. این، محیط مساعد است.

محیط مساعد، خودسازی را آسان می کند.

یکی از محیط های مساعد، خودِ مجموعه حالات دفاع مقدس بود؛ اما محیط مساعد، خود بسیج است. شما که در این مجموعه هستید، در واقع در یک فضای مساعد برای خودسازی هستید.

تقوا، خویشتن داری، دوری از گناه، انجام فرائض، نماز خواندن به صورت فرصتی برای انس با خدای متعال، توجه به معانی نماز، حضور قلب، تمرکز در حال نماز؛ اینها ابزارهای خودسازی است.

وقتی شما در محیط مساعد قرار می گیرید، این ابزارهای خودسازی بهتر به شما کمک می کند، بیشتر به شما کمک می کند. وقتی اینجور شد، توانایی روحی شما بیشتر می شود؛ هم استقامت شما، ایستادگی شما، صبر شما، توکل شما، هم ابتکار و جوشش درونی شما؛ اینها همه با هم است.

ما وقتی وارد یک میدانی نشده ایم، احساس خوف می کنیم، هراس داریم؛ استعدادی هم اگر در ما هست، سرپوشیده باقی می ماند؛ اما وقتی این هراس را شکستید، خطر کردید، و وارد میدان شدید، این استعدادها هم شروع می کند به سر برآوردن؛ اینجوری می شود که ناممکن ها ممکن می شود.

همین طور که سردار نقدی الان اینجا گفتند، یک جوان دانشجوی کم سال با یک مجموعه معدودی که خودش اسم آن را گذاشته تیپ- صد نفر آدم یک تیپند؟! صد و پنجاه نفر آدم یک تیپند؟! او خودش می گوید تیپ!- می رود به غرب کشور یا جنوب با این تیپ مؤمن و مخلص، در مقابل جبهه دشمن با یک واحد رزمی مجهز و یک فرماندهی سابقه دار می جنگد. این ابزاری ندارد، جز همین ابزار های ابتدایی، اما او به برترین ابزارها مجهز است؛ این تجربه فرماندهی ندارد، اما او به قدر عمر این، فرماندهی کرده. اینها در مقابل هم قرار می گیرند، این بر او غلبه پیدا می کند؛ تانک او را مصادره می کند، امکانات او را مصادره می کند، پیروز  برمی گردد. این با خودسازی به وجود می آید. بدون خودسازی نمی شود وارد این میدان شد.

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان استان خراسان شمالی   (1391/07/24)   

ادامه دارد ...

انتهای پیام/   

ارسال نظرات

آخرین اخبار