میزان مشارکت مردم در ادوار مختلف انتخابات جمهوری اسلامی ایران اعداد و ارقام مختلفی را نشان می دهد

به گزارش قزوین خبر، میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران در ادوار مختلف اعداد و ارقام مختلفی را نشان می دهد. 

 

38907bf8-bf55-42c2-a5b2-d83ea632d72d

سال 1358: ابوالحسن بنی صدر ، مشارکت :69/9%

سال 1360: محمد علی رجایی ، مشارکت :64/2%

سال 1360: آیت الله علی خامنه ای ، مشارکت :69/9%

سال 1364: آیت الله علی خامنه ای ، مشارکت :54/8%

سال 1368: اکبر هاشمی رفسنجانی ، مشارکت :54/6%

سال 1372: اکبر هاشمی رفسنجانی ، مشارکت :50/7%

سال 1376:محمد خاتمی ، مشارکت :79/9%

سال 1380: محمد خاتمی ، مشارکت :67/8%

سال 1384: محمود احمدی نژاد ، مشارکت : دور اول:62/7%  دور دوم:59/8%

سال 1388: محمود احمدی نژاد ، مشارکت :85%

سال1392: حسن روحانی ، مشارکت :72/7%

سال 1396: حسن روحانی ، مشارکت :73/1%

سال 1400: سید ابراهیم رئیسی ، مشارکت :48/8%

سال 1403:مسعود پزشکیان ، مشارکت: دور اول: 39/96% دور دوم: 49/8%

 

 

/انتهای پیام

ارسال نظرات

آخرین اخبار