قزوین خبر بررسی میکند:

کدخبر: 38

واکنش های سطحی در مقوله های فرهنگی، هیچ قرابتی با سفارشات فرهنگی مقام معظم رهبری ندارد، نباید معضلات فرهنگی که این روزها گریبان جامعه اسلامی را گرفته است در سال جهاد فرهنگی، به فراموشی سپرده شود.

اصلاح نگرش بنیادین به مساله فرهنگ و ساماندهی به معضلات فرهنگی در کشوری که باآموزه های دینی و مذهبی در آمیخته است   باید دغدغه  اول ، مسئولین ذیربط باشد ، رفتاری که در دهه اخیر با اینگونه مسائل شده است بیش ازآنکه راهبردی باشد و در سطح جامعه آثار وبرکاتش حس شود با نوعی شعار زده گی درآمیخته  و به رفتارهای تصنعی  در حد ادارات دولتی و موسسات  آموزشی بدل شده است  .

جامعه فرهنگی کشور در همه این سالها  با متولیان بسیار روبه رو بوده است ، از سازمان تبلیغات اسلامی گرفته تا وزارت ارشاد اسلامی وسازمانهای فرهنگی وابسته به شهرداری ها و ارگان هایی مانند بسیج و صداو سیما  ، که دلسوزانه در تبیین مسائل فرهنگی گام برداشته اند اما به نظر می رسد عدم نظارت واحد در این زمینه ، به عدم پیشبرد اهداف و تحققق چشم اندازهای نظام منجرشده است  .

داشتن برنامه های مدون که با برآمدن دولت های مختلف ، به آن خدشه ای وارد نشود به نظر می رسد لازم باشد ،اما آنچه بیش از این باید بدان پرداخت ارائه صحیح الگوی فرهنگی و تبیین گزاره های فرهنگی در بطن جامعه است  ، متولیان فرهنگی کشور نباید به دامی گرفتار شوند که پیش از این در عرصه سیاسی ، نخبگان سیاسی باآن روبه رو بوده اند ، مسائلی همچون لجبازی ، کجروی ، طلبکاری ازجناح مقابل و اتفاقاتی از این دست که باعث می شود پتانسیل های موجود از بین برود، هر چند باید اذعان نمود تا همین امروز نیز سهل انگاری های بسیاری اتفاق افتاده است که در برخی موارد از جمله حجاب ، وضعیت نابهنجاری  در کشور بوجود آمده است .به نظر می رسد بداخلاقی های سیاسی به بدنه مردم نیز منتقل شده است و لاجرم باعث شده کارهای فرهنگی نیز در جامعه با این نوع نگاه درآمیخته شود و به نتیجه ای که مد نظر قانونگذاران ومسئولین است منجر نشودودرآینده به نوعی کشمکش سیاسی فرهنگی مبدل گردد .

واکنش های سطحی در مقوله های فرهنگی ، هیچ قرابتی با سفارشات فرهنگی مقام معظم رهبری  ندارد ، نباید معضلات فرهنگی که این روزها گریبان جامعه اسلامی را گرفته است در سال جهاد فرهنگی ، به فراموشی سپرده شود و در پیشگاه مسائل اقتصادی ذبح گردد و بهانه های سیاسی و تسویه حسابهای جناحی علتی باشد که مسئولین نسبت به فرهنگ بی توجه گردند و طیق روال گذشته با صرف هزینه های هنگفت ! نتیجه ای بدست نیاید .

فرمایش مقاممعظم رهبری در مشهد و تعریف معظم له از فرهنگ اگر مورد توجه قرار بگیرد به عنوان سندی گرانقدر می تواند الگوی مدیریتی ، مدیران کشور باشد ، ایشان در تعریف از فرهنگ فرمودند : فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سر و کار دائمی دارند و الهام‌بخش مردم در حرکات و اعمال آنها است؛

ایشان با تاکید بر این موضوع که فرهنگ  از اقتصاد نیز مهم تر  است افزودند: عزیزان من! فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنفّس میکنیم؛ شما ناچار هوا را تنفّس میکنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هوا است؛ اگر درست باشد، آثاری دارد .

بنا بر این گزارش  ، به نظر می رسد تا مدیران  و دست اندرکاران فرهنگ ،  اخلاق های فردی خویش را در چهارچوب قانون و بدور از غرض ورزی های سیاسی نکنند به نظر می رسد آفت های موجود در کارهای فرهنگی ، به جای خود باقی ست. هرچند که ثنویت های موجود در برخی نهاد های کشور ، میتواند به عنوان معضلی در مدیریت ، فرصت های موجود در این زمینه را به تهدید مبدل نماید هرچند که فرماندهی واحد و مدیریت یکپارچه  نیز می تواند تهدیدهای فرهنگی را به فرصت تبدیل کند وبارجوع به آمیزه های مذهبی غنی و منابع متعدد در فرهنگ اسلامی و ملی ، میتواند راهبردی جامع و ملی را در این عرصه تدارک دید و اینها همه مستلزم این است نگاه سیاسی از مقوله فرهنگ برداشته شود .

منبع:سراج24

ارسال نظرات

آخرین اخبار