دادستان عمومی و انقلاب قم از بازداشت مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم خبر داد.

مهدی کاهه از بازداشت یکی از مدیران قم خبر داد و در این باره اظهار کرد: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی قم به اتهامات تضییع حقوق بیت المال، دریافت رشوه و... تحت قرار متناسب از سوی بازپرس رسیدگی‌کننده بازداشت شد.

وی خاطر نشان کرد: تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد.

طیبی نژاد در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی، رییس ستاد انتخاباتی وی در قم بود و به پاداش این فعالیت به ریاست شرکت شهرک‌های صنعتی در قم رسید. قم نیوز دو روز قبل در یادداشتی بدون ذکر اسم، خبر از بازداشت طیبی نژاد داده بود. 

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار