با پیگیری‌های اداره کل بازرسی کیفرخواست برای مدیرکل و معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قزوین صادر شد.

به گزارش قزوین خبر؛ در راستای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری، کیفرخواست مدیرکل و معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قزوین با عنوان تضییع اموال بیت المال، تصرف غیرقانونی در اموال دولت، تعدی نسبت به اموال عمومی و دولتی، استفاده شخصی از اموال دولت و نیز سوءاستفاده از موقعیت شغلی صادر شده است.

با ارسال گزارش و پیگیری‌های اداره کل بازرسی استان که هم اکنون تنها نقطه‌ی امید مردم در موضوع مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی است، کیفرخواست مدیرکل ارشاد و معاون اداری و مالی وی صادر شد.

این کیفر خواست توسط شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین صادر شده است.

بدون شک برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری مخصوصا در سطح مدیران می‌تواند زمینه ساز افزایش امید و نشاط در دل مردم را فراهم کند و باید از اداره کل بازرسی و دادستان شهر قزوین برای این حرکت موثر تقدیر کرد.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار