در حالی که نجفی بر استعفا اصرار دارد نامزدهای شهرداری تهران بار دیگر به صف شده‌اند؛

کدخبر: 3089

در چنین فضایی بازار گمانه زنی ها برای صندلی ریاست ساختمان بهشت داغ شده. برخی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را گزینه ای مستعد برای شهرداری تهران ارزیابی کردند. شنیده ها اما حکایت از آن دارد که جناب معاون علی رغم همه کم لطفی ها، تصمیم دارد در دولت بماند.

هرچند نجفی در همان روز های داغ مردادماه هم که حرف و حدیث ها بر سر کاندیداهای احتمالی شهرداری تهران بالا گرفته بود، آش آنچنان دهن سوزی به نظر نمی رسید و به خصوص با توجه به رزومه سال های اخیرش، پیش بینی این روزها خیلی سخت نبود، اما خب به هر حال اهالی بهشت نظر دیگری داشتند و هر دو پا در یک کفش بر شهرداری نجفی اصرار کردند و با 21