دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛

کدخبر: 2678

یکی از پایه های مهم قدرت دریایی ناوگان نظامی مجهز است که با کارکرد ارتقا بازدارندگی و توسعه ی عمق دفاعی در آب های ساحلی و آزاد و تامین امنیت، پشتوانه ی مهمی در اتخاذ استراتژی سیاست خارجی است.

از هزاران سال پیش دریا و دریا داری اهمیتی کلیدی در بقای نسل انسان، توسعه و پیشرفت تمدن ها و در نهایت از عوامل برتری قدرت و اقتدار نظام های سیاسی در جهان بوده است.نیروی دریایی و توان دفاعی و تجهیزاتی مدرن می تواند ضمن تامین احتیاجات ضروری ملت ها از سطح و زیر دریاها، حافظ امنیت( ناشی از اختلافات مرزی و ارضی دریایی با دشمن و غذایی)و منافع ملی در آب های سرزمینی و حتی دور دست ها و اقیانوس ها باشد. از طرف دیگر امروزه ۳/۲ مردم دنیا در سواحل زندگی می کنند استراتژیک ترین شهرها شهرهای ساحلی هستند و حمل و نقل دریایی توانسته بیش از هر عامل دیگری به رشد و توسعه ی بدون وابستگی ملت ها کمک کند اما برای قرن ها کشور ما از این موهبت و استفاده از توانمندی های ان دور مانده است بنا فرموده رهبر انقلاب این راهبرد استعمار(انگلیس ) بوده است که ما را از دریا دور کرده اند.

پیشینه ی تشکیل نخستین نیروی دریایی مقتدر ایران را به زمان هخامنشیان و به جنگ های تاریخی بین آنها(زمان خشایار شاه) با یونانیان(آنسوی دریای سیاه)نوشته اند این تقابل سهمگین و بزرگ به نوعی دستگاه امپراتوری را به فکر تجهیز و تقویت نیروی دریایی کرد.پس از شکست خشایار در نبرد سالامیس با گذشت زمان و فراز و فرود ها، مشکلات، درگیری های داخلیِ حکمرانان محلی نیروی دریایی در خوری شکل نگرفت نتیجه ی این غفلت این شد که در قرن ۱۷ و ۱۸م پرتغالی ها یک قرن در سواحل جنوب  ایران مستقر بودند و در نهایت شاه عباس به کمک نیروهای انگلیسی انها را بیرون کرد(ir.artesh.ir) روند ناکامی ها همچنان ادامه داشت تنها در دوره ی نادر شاه اندکی به قدرت و تجهیز دریایی توجه شد. در زمان پهلوی اول به خاطر توجهی که رضا شاه به قدرت نظامی می کرد با در نظر گرفتن بودجه ی نظامی قدرت دفاعی نیروی دریایی هم در شمال کشور و هم در جنوب تقویت شد. اما با شروع جنگ جهانی دوم و حمله ی متفقین کمترین مقاومت را نشان داد در زمان سلطنت محمد رضا (پهلوی دوم)( به دلیل تغییر راهبرد دفاعی_ توجه به موقعیت سوق الجیشی خلیج فارس، وابستگی شاه به امریکا و جلوگیری از نفوذ شوروی(کمونیست) و طراحی چشم انداز بلند مدت در منطقه )ایران بزرگترین هواناو جهان را در اختیار داشت. پس از پیروزی انقلاب نیروی دریایی در زمان حمله ی بعث عراق به نفت کش ها و سکوهای نفتی نیروی دریایی در معرض امتحانی بزرگ بعد از هخامنشان قرار گرفت که با فراز و فرودهای فراوان، پیروز بیرون آمد. با ورود نیروی نظامی و ناوچه ها ی امریکایی(به خلیج فارس) مرحله ی تازه ای از تقابل نیروهای ما آغاز شد.

از همان نخستین روزهای انقلاب که کشور ایران تخت تحریم ظالمانه ترین تحریم ها از سوی استکبار و در راس انها امریکا قرار گرفت. در خرید تجهیزات و ناوهای دریایی با مشکل مواجه شد( سالهای جنگ) که هیچ کشوری حاضر نبود به ما تجهیزات دفاعی و نظامی بفروشد.

قرار گرفتن فلات ایران بین سه موقعیت دریایی، دسترسی به ابهای آزاد، قرار گرفتن در بیضی انرژی جهان(منابع نفت و گاز سرشار)تسلط بر تنگه ی استراتژیک هرمز، منابع معدنی حیاتی ساحلی_  دریایی،قرار گرفتن در مسیر کریدور تجارت شرق به غرب و آسیای میانه به آب های آزاد اهمیت ژئوپلیتیک ایران را در جنوب غرب آسیا و جهان(در طول تاریخ) دو چندان کرده است. اما به سبب نفوذ استعمار، بازی قدرتهای بزرگ و بحران های داخلی فرصت و فرهنگ ملی استفاده از این استعدادها پیش نیامد.

 با  پیروزی انقلاب اسلامی و قطع وابستگی ایران به غرب و امریکا، به خطر افتادن منافع مستکبران(منابع نفتی و گازی) و جلوگیری از نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی یکی از دلایل اصلی استقرار نیروی نظامی آمریکا در خلیج فارس و منطقه شد در کنار این موضوع، در پی تغییرات جغرافیای سیاسی منطقه و دنیا و به وجود امدن تهدیدات جدید( تروریست، دزدان دریایی، حضور نیروهای فرامنطقه ای در خلیج فارس و تهدیدات نظامی_امنیتی امریکا، رقابت های تسلیحاتی منطقه، اهمیت حمل و نقل دریایی و انرژی)که منافع ملی و امنیت انقلاب و کشور را به شکلی منطقه ای و فرامنطقه ای به خطر انداخته بود، مقام معظم رهبری برای رفع این دغدغه ی مهم تاکید کردند که نیروی دریایی باید به یک نیروی دریایی راهبردی تبدیل شود. حضور در دریاهای ازاد و توسعه ی ماموریت هادر اقیانوس ها، اسکورت ناوهای تجاری و مقابله با تروریست دریایی،بهینه سازی و نوسازی تجهیزات دفاعی_نظامی از جمله مولفه های موثر بر رسیدن به این مقصود است. یکی از پایه های مهم قدرت دریایی ناوگان نظامی مجهز است که با کارکرد ارتقا بازدارندگی و توسعه ی عمق دفاعی در آب های ساحلی و آزاد و تامین امنیت، پشتوانه ی مهمی در اتخاذ استراتژی سیاست خارجی است. به برکت انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و رهبری فرزانه، نیروهای مومن و انقلابی  مناطق ماموریت ناوگان دریایی از اقیانوس هند تا دریای سرخ از خلیج عدن تا تنگه ی مالاگا گسترش یافته است. حضور در دریاهای آزاد و مبارزه با دزدان دریایی همراه با آموزش مقابله با تهدیدات، بهسازی و نوسازی تجهیزات از جمله پیشرفت و خودکفایی در ساخت فناوری های نوین دریایی، شناورهای موشک انداز،سامانه های کنترل آتش، یگان های شناور سطحی، تسلیح شناورهای نداجا به سامانه های موشک سطح به هوا،(aja.ir) ساخت زیر دریایی و مین های دریایی، توسعه سامانه های پدافندی، راداری، موشکی و ناوشکن در کنار نیروهای مومن و با روحیه ی سپاه در آب های خلیج فارس و ارتش در دریای عمان که از منافع ملی حفاظت و حراست می کنند بخشی از توانمدی های منحصر به فردی است که موجب تحیر کارشناسان و رسانه های غربی شده استتوان دفاعی( به عنوان یک دستاورد) که نه پس از برجام و نه در هیچ دوره ی دیگری با هیچ قدرتی قابل مذاکره نیست و امروز موجب رعب و هراس دشمن شده است.    

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار