اعضای لیست امید در تهران با افتضاح دیروز نشان دادند که وقتی لیستی با سفارش یکی از سران فتنه بسته شده باشد چگونه آبروی مردم را مورد بازی قرار می دهد و آنها را تحقیر می کند.

 اقدام روز گذشته نمایندگان اصلاح طلب و عضو لیست امید مجلس شورای اسلامی که تحقیر ملت ایران اسلامی را به همراه داشته است با واکنش گسترده مردم و گروههای اجتماعی مواجه شده است.

بنا بر این گزارش باید منتظر ماند و دید سایر نمایندگان و هیات رئیسه مجلس با این تحقیر ملت چگونه برخورد خواهند کرد و از عزت مردم سرافراز ایران اسلامی چگونه دفاع خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ما البته این رفتار از سوی اصلاح طلبان خیلی هم دور از انتظار نبود زیرا وقتی لیستها یا با پول و یا با سفارش این و آن و سهمیه این فرد و آن گروه بسته می شود خیلی نباید از آنها توقعه کار برای مردم و رعایت شئونات آنها را داشته باشیم.

    
تکرار ندارد اثری بهتر از این ...☝️ جالبه که اول تکرار می کنن! بعد امثال ژوله میان تو پیجشون تشویق می کنن! بعد چند ماه امثال ژوله در محکومیت عمل همین لیست پست میفرستن!

اعضای لیست امید در تهران با افتضاح دیروز نشان دادند که وقتی لیستی با سفارش یکی از سران فتنه بسته شده باشد چگونه آبروی مردم را مورد بازی قرار می دهد و آنها را تحقیر می کند.

نتیجه تکرار می کنم☝️  از نتایج تکرار می کنم همینه که یکی پشت تریبون از پدر نجومی بگیرش دفاع می کنه ! یه عده هم یه جوری سلفی میگیرین که دنیا به ریشمون می خنده...

 امروز حالا باید منتظر ماند و دید شورای شهری که لیست آن با محوریت شهردار سابق و مجرم تهران و پرداخت میلیاردی برای قرار گرفتن در لیست بسته شده است قرار است چه گلی بر سر تهران در آینده بزند! 

+ آقای کرباسی؟  

- بله خودم هستم؟ 

+برای لیست زنگ زدم! 

- اوکی! شما دو میلیارد بریز به حساب، بعد ما شما رو میفرستیم مجلس! تا پنج تا دونه سلفی هم حق داری بگیری! بیشتر نه ...

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار