پرویز سروری:

کدخبر: 2317

موضوع دغدغه بزرگی است به همین دلیل باید به مساله تخریب «فرهنگ خدمت» بیشتر پرداخته شود چراکه مقام معظم رهبری هم براین موضوع تاکید دارند که اگر نقدی مطرح می‌شود باید در قالبی نصیحت گونه و مشوقانه و مبتنی بر اصلاح و حرکت به طرف آینده ای متعالی باشد.

تخریب شهرداری تهران بعد از دوازده سال عملکرد ستودنی، راهکار اصلی جریان رقیب برای آینده ای است که کارنامه خود را باید در برابر خدمات و دستاوردهای دکتر قالیباف قرار دهند. از این رو این جریان در تلاش است با زیر سوال بردن و نشان دادن عدم توفیق شهرداری تهران به سرپرستی دکتر قالیباف فرار رو به جلو داشته باشد. پرویز سروری، کارشناس سیاسی و عضو شورای اسلامی شهر تهران اهداف تخریب های پیاپی شهرداری را تشریح می‌کند.

پرویز سروری با اشاره به غلبه رویکردهای سیاسی بر رویکردهای فرهنگی توسط برخی جریانات سیاسی گفت: موضوعی که جای نگرانی دارد و متاسفانه هر روز در کشور تقویت می شود غلبه رویکردهای سیاسی بر رویکردهای فرهنگی اجتماعی و حتی اقتصادی است. این موضوع دغدغه بزرگی است به همین دلیل باید به مساله تخریب «فرهنگ خدمت» بیشتر پرداخته شود چراکه مقام معظم رهبری هم براین موضوع تاکید دارند که اگر نقدی مطرح می‌شود باید در قالبی نصیحت گونه و مشوقانه و مبتنی بر اصلاح و حرکت به طرف آینده ای متعالی باشد. 

وی با بیان اینکه تخریب شهردار تهران بیانگر ترس جناح مقابل از قدرت گرفتن دکتر قالیباف است تصریح کرد: متاسفانه دیدگاهی که امروزبرخی از سیاسیون آن را دنبال می کنند دیدگاهی قدرت مدارانه و خطرناک است که نه تنها نمی توان اسم آن را نقد گذاشت بلکه به این شکل باید به ماهیت آن پرداخت که اساسا این افراد اگر بخواهند محاسن و عملکرد مطلوب رقیب را برجسته و منصفانه از آن یاد کنند نگران زمینه سازی قدرت برای رقیب و مطرح شدن بیش از پیش وی هستند، بنابراین به جای رعایت انصاف و بیان واضحات ترجیج می دهند به تخریب روی بیاورند. سیاه نمایی و منفی کردن نقاط مثبت کارنامه رقیب از برنامه‌های تعریف شده این گروه درخارج کردن رقیب از دور خدمت است. شاید به این دلیل بود که دولت یازدهم به محض به دست گرفتن قدرت مدعی شد که در کارنامه دولت نهم و دهم نقطه مثبتی وجود نداشته و حتی با انکار کردن نقاط مثبت واردی که کارشناسان داخلی وخارجی بران صحه گذاشته بودند تمام ناکامی های کشور را به آن دولتها ارتباط داد تا با سیاه نمایی عدم فعالیتهای مثبت خود را به دست فراموشی بسپارد.

وی با تاکید براینکه شهروندان تهرانی شاهد و معرف خدمات ارائه شده از سوی شهرداری تهران هستند اضافه کرد: متاسفانه تخریب عملکرد مثبت رقیب در شوراها و در شهرداری دیده می شود. در حالی که خدمات شهرداری تهران در منظر مردم قرار دارد و مردم تهران در 12 سال گذشته متوجه تفاوت عملکرد مدیریت شهری شده اند و شهروندان امروز در جای جای تهران شاهد آثار خدمات دکتر قالیباف هستند، برخی با حرکتهای گسترده ای که بیشتر سیاه نمایی و معطوف به قدرت است تا نقد و واقع بینی، به اصل فرهنگ خدمت در کشور ضربه می زنند.

سروری تخریب شهرداری را فرار رو به جلو توسط جناح رقیب خواند و دراین باره بیشتر توضیح داد: این جناح می کوشد کارنامه 12 ساله شهردار تهران را سیاه نشان دهد چراکه به این موضوع واقف هستند فردای کاری خود باید کارنامه شان را در برابر کارنامه پربار شهرداری تهران قرار دهند. از این رو در یک عملیات روانی از هم اکنون برآن شده اند تا با تخریب دستاوردهای دکتر قالیباف فرار رو به جلو داشته باشند. بی شک این گروه درصدد است تا با دور کردن ذهن مردم از فعالیت های مثبت انجام شده در مقایسه کارنامه ضعیف خود جلوی برجستگی کارنامه دکتر قالیباف را بگیرند. به همین دلیل بنده معتقدم تداوم چنین جریانی نه تنها به نفع کشور نیست بلکه منجربه تضعیف فرهنگ خدمت رسانی و ناکارآمدی نظام نزد افکار عمومی می شود.

 

سیاه نمایی جایگزین توجه به دستاوردها شده است

عضو چهارمین شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر دولت یازدهم دستاورد مطلوبی داشته است همه جناح ها باید آن را مطرح کنند چراکه برجسته کردن توانمندیها در سبد نظام قرار می گیرد و متعاقب آن مردم به نظام خوش بین می شوند. متاسفانه این مساله امروز به دست برخی در حال ریشه کن شدن است و مدل برجسته کردن نقاط قوت به دست فراموشی سپرده می شود و سیاه نمایی جایگزین شده است.

 وی با انتقاد از اهداف تخریب گرایانه ماه های اخیر گفت: هنگامی که نقد تخریب گرایانه جایگزین نقد مشفقانه می شود و خدمت ضد خدمت معرفی می شود مردم نسبت به اصل خدمت منزوی می شوند و این مساله به  اقتدار نظام ضربه می زند. باید حرکت جهادی یعنی حرکت بی منت مبتنی بر ارائه خدمات بیشتر با امکانات کمتر، امروز سرلوحه کار تمامی مسئولین قرار بگیرد تا خدمت جهادی و اقتصاد مقاومتی برجسته تر و با قوت بیشتری دنبال شود.  

سروی تصریح کرد: مقام معظم رهبری مصداق مبارزه با آمریکا را در ارائه خدمت خالصانه به مردم عنوان نمودند، بنابراین هر مقدار خدمت خالصانه به مردم ارائه شود منجر به افزایش رضایتمندی در مردم می شود و رضایتمندی تقویت پایه های نظام و تقویت انقلاب اسلامی را به دنبال دارد. بی تردید کسانی که به دنبال تضعیف نظام هستند و خدمات و پیشرفتهای کشور را به چالش می کشند با مطالبات آمریکا در ایران همکاری کرده و اهداف آنها را در تضعیف و در نهایت تزلزل نظام را دنبال می کنند. 

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار