پیامد ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف؛

کدخبر: 2293

پیروزی انقلاب اسلامی در آن برهه ی زمانی خاص مهر شکستی بود بر تلاش های سیصد ساله ی غرب برای نابودی کامل حکومت دینی، برخی نیز این رویداد مهم را آغاز پیچ سوم تاریخی در جهان می دانند

به گزارش قزوین خبر؛پیروزی انقلاب اسلامی در آن برهه ی زمانی خاص مهر شکستی بود بر تلاش های سیصد ساله ی غرب برای نابودی کامل حکومت دینی، برخی نیز این رویداد مهم را آغاز پیچ سوم تاریخی در جهان می دانند.(۱۱)

یکی از مهم ترین پیامدهای جنگ جهانی دوم این بود که جهان میان دو بلوک متخاصم غرب و شرق تقسیم شد قطب بندی کشورها به دو گروه طرفدار شوروی و ایالات متحده ی آمریکا، دنیای نو را عرصه ی کشمکش و رقابت تفکر مارکسیستی و لیبرایستی کرده بود که هر کدام سعی می کردند با هر ابزاری به گسترش  بعد فضایی- سیاسی اصول حزبی و حاکمیتی خود بپردازند.

از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۱ تنها حزب سیاسی اتحاد شوروی حزب کمونیست بود که تمام ابعاد فردی و اجتماعی زندگی را کنترل می کرد در این نظام شوراهای محلی و صنفی بر مردم حکومت می کردند. کارگران بسیاری که متحمل رنج و مشقت فراوان و تبعیض از سرمایه داری شده بودند.  فوج فوج به زیر پرچم شوروی و اندیشه ی مارکسیست می گرویدند اما هر چه می گذشت آثار و نتایج مخرب آن روشن تر می شد. سیاست های سخت گیرانه و بسته ی مالکیت اجتماعی و اقتصادی و فقر نظام سوسیالیستی، نادیده انگاشتن و سرکوب هویت و استقلال ملت ها، سرنگونی نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و دور نگه داشتن مردم از فرهنگ، دین، مذهب، باورهای دینی و اعتقادی عواقب سخت و ناگواری به دنبال آورد و در نهایت موجب طغیان و شورش ملت ها و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در۱۹۷۹ میلادی به یکباره معادلات بین المللی دگرگون شد. دنیا در بهت و حیرت انقلابی فرو رفت که  رهبری آن در دست فردی بود که تحصیلات حوزوی داشت،و با آرمان و ویژگی های منحصر به فرد می تواند توده های مردم را بسیج کند. ویژگی دیگر این انقلاب این بود که وابسته به هیچ قدرت خارجی نبود( نه شرق و نه غرب) مدعی احیای حیات و معنویت و ارزش های انسانی بود سیاستمداران و نخبگان غرب و شرق شاهد طرح و پیروزی ایدئولوژی جدیدی بودند که قادر بود به عنوان شق سوم الگوی حاکمیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بشریت را به سر منزل سعادت برساند این ایدئولوژی از درون هیچ جریان فکری و فلسفی جدید، انحرافی و مقطعی تراوش نشده بود جریانی مستمر از سرچشمه ی زلال اجکام و دستورات دینی اسلام ناب بود.

رخداد انقلاب این ترس و واهمه را بر پیکره ی سردمداران بلوک شرق و غرب انداخت که مناطق تحت نفوذشان را از دست بدهند. ترسی که هم اکنون با شکست قطب کمونیست، و با گذشت ۴ دهه ی از تداوم حاکمیت انقلاب و مبانی قرآن هنوز وجود دارد. به همین خاطر با تمام وجود دست به دست هم دادند و علیه او کار شکنی و اقدام کردند. یکی از نمونه های روشن این ائتلاف ضد انقلاب را می توان حمایت های آنها از عراق و حامیان عرب منطقه ای اش را در جنگ علیه ایران نامبرد.

پس از ۱۴ قرن نهضتی الهی در جهان سراسر کفر اتفاق افتاد که بازار مادی گرا و کفرآمیز اندیشه ی کمونیسم  و لیبرالیسم را با چالش مواجه کرد. هر دوی این اندیشه ها که وامدار نحله ی فکری اومانیسم بودند در تقابل جدی با اندیشه ی خدامحوری و اسلام محوری قران قرار گرفتند. این موضوع جهان را در ورطه ی تقابل ایدئولوژی ها قرار داد. امام خمینی ره با جهان بینی درست از حوادث پیرامونی و درک عمیق از بنیان رو به انحطاط دنیای کمونیست خطاب به گورباچف رهبر شوروی جنین می فرمایند که مشکل اصلی کمونیست نه مالکیت و اقتصاد و آزادی ! بلکه مشکل اصلی شما عدم اعتقاد به خداست همان بن بستی که لیبرالیسم با آن روبروست. مشکل اصلی شما مبارزه ی طولانی و بیهوده با خدا و مبدا هستی و آفرینش است(خبرگزاری فارس.۲۷/۳/۹۴).به این ترتیب با یک بینشی روشن و مطمئن شکست نظام کمونیست را پیش بینی می کنند.  در حال حاضر نفوذ اندیشه ی انقلاب اسلامی در ایدئولوژی دموکراسی لیبرال بر کسی پوشیده نیست. قدرتمند ترین مدرنیته ی اومانیسمی با چالشی عمیقی مانند کمونیست روبروست و آن روح سودجو و رواج فساد اخلاقی در غرایز نفسانی است.

 

 

 

منابع :

 

۱٫www. Dastavardha.ir

Lahzehnama.ir93/5/3

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار