قانونگذاران آمریکایی از تجربه برجام دولت آقای روحانی یک مطلب را به خوبی دریافت بودند و آنهم اینکه با فشار چند قطعنامه می توانند همانند هسته ای این دولت را به زانو دربیاورند و در پای میز مذاکره آنچنان که هسته ای ایران را به مذبحگاه کشاندند سایر توانهای بالفعل و بالقوه ایران همانند موشکی، محور مقاومت بودن و... را نیز نابود نمایند.

به گزارش سرویس سیاسی قزوین خبر؛حجت الاسلام حسن روحانی در تبلیغات انتخابات اخیر،  با شگرد تشویش اذهان مردم تحت عنوان عدم انتخاب وی مساوی با بازگشت سایه جنگ به کشور توانست رقیب هراسی را ایجاد نماید و چهار سال دیگر بر مسند امور اجرایی کشور تکیه بزند.

بنا بر این گزارش همچنین وی مهمترین دستاورد دولت خود در چهار سال گذشته را رفع تحریمها برشمرده بود، مطلبی که هیچگاه از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تایید قرار نگرفته بود و با روی کار آمدن دولت ترامپ مشخص بود که برجام بدون تضمین و یک طرفه انجام شده از سوی ایران از بین خواهد رفت، مگر با روی کار آمدن دولتی که بتواند در مقابل زورگویی آمریکا توان استقامت را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ما، قانونگذاران آمریکایی از تجربه برجام دولت آقای روحانی یک مطلب را به خوبی دریافت بودند و آنهم اینکه با فشار چند قطعنامه می توانند همانند هسته ای این دولت را به زانو دربیاورند و در پای میز مذاکره آنچنان که هسته ای ایران را به مذبحگاه کشاندند سایر توانهای بالفعل و بالقوه ایران همانند موشکی، محور مقاومت بودن و... را نیز نابود نمایند.

لذا آنها مترصد این بودند تا کاری نمایند که این دولت برای چهار سال دوم نیز انتخاب گردد و از این روی تمام توان تبلیغی خود را بر روی انتخاب حسن روحانی با کلید واژه بازگشت جنگ در صورت عدم انتخاب وی بکار بستند.

و متاسفانه باید گفت که دولتهای غربی در این راستا موفق شدند و هنوز دولت روحانی مرحله دوم ریاست جمهوری خود را شروع نکرده است مجلس سنای آمریکا لایحه تحریمهای موشکی ایران را به جریان انداخت تا یکبار دیگر این گفته رقیب روحانی در انتخابات را ثابت نماید که تنها کسی که می توانست چک برجام را نقد کند و دشمن را به فکر برجامهای دیگر نیندازد را با تبلیغات منفی حذف نمایند.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار