یادداشت؛

کدخبر: 1841

️جامو و کشمیر بیش از دوازده میلیون نفر جمعیت دارد که اغلب آنها مسلمان و سنی مذهبند. در این میان دو میلیون شیعه نیز با کمترین میزان برخورداری از قدرت سیاسی زیست می کنند.

سرویس سیاسی قزوین خبر؛

️کشمیر تا پیش از استقلال هندوستان یک دولت سلطنتی تحت‌الحمایه بریتانیا داشت. در جریان جدایی پاکستان از هند هر دو کشور مدعی حکومت بر این منطقه شدند. 

️درگیری اخیر ناشی از کشته شدن رهبر بیست و دو ساله حزب المجاهدین، گروهی جدایی طلب و نزدیک به پاکستان توسط ارتش هند است. حزب المجاهدین دوازده هزار نفر نیرو دارد که به علت مبارزه مسلحانه علیه هند، نظر مثبت بخشی از شیعیان استقلال طلب را هم جلب کرده است اما اغلب هوادارانش سنی مذهب هستند. 

️به نظر می رسد آدم کشی در کشمیر با بهانه مبارزه هند با عملیات های مسلحانه حزب المجاهدین آغاز شده اما اکنون با درگیر شدن کل کشمیری ها در ماجرا بوی بهره برداری نظامی صهیونیست ها از ماجرا نیز به مشام می رسد. چرا که دولت هند متحد اسرائیل است و دست کم یک و نیم میلیون شیعه کشمیری از حامیان حزب اللهی ایران به شمار می روند. 

شکی نیست که انفعال دستگاه دیپلماسی کشورمان در مورد منازعات خونین کشمیر قابل قبول نیست. خصوصا که اخیرا حزب المجاهدین اعلام کرده بود تصمیم دارد مبارزه مدنی را جایگزین "مبارزه مسلحانه" کند. مطابق با قطعنامه های صادره توسط سازمان ملل نیز مردم جامو و کشمیر در مورد سرنوشت منطقه خود باید در انتخاباتی آزاد تصمیم بگیرند.

رشد دامنه درگیری ها با توجه به میل هندی ها و گروه های تروریستی ضد شیعه پاکستانی  تحت الحمایه عربستان شامل جنگوی، سپاه صحابه و انصار السنه به پاکسازی نسل شیعیان وابسته به ایدئولوژی مقاومت اسلامی، می تواند به بروز فاجعه ای برنامه ریزی شده بیانجامد. 

انتهای پیام/کانال سیاست بدون روتوش

ارسال نظرات

آخرین اخبار