دبیر جامعه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

کدخبر: 1685

در سال 1395،رهبر انقلاب"اقتصاد مقاومتی " را، تنها راه مبارزه با دشمنان دانستند و "اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل" را عنوان شعار سال جدید اتخاذ و اعلام کردند.

سرویس سیاسی قزوین خبر؛

سال 1394 هم پایان رسید و هر آنچه بود نیز گذشت.

شعار "دولت و ملت ،همدلی و همزبانی" که از طرف ولی امر مسلمین برای سال گذشته انتخاب شده بود،هرچند یکطرفه،اما از جانب مردم تا حد ممکن رعایت شد و مردم اگرچه همدل هم نبودند به واسطه فرمان امامشان چشم بر خواسته های خود فرو بستند و به همزبانی زبان چرخاندند.

در سال 1395،رهبر انقلاب"اقتصاد مقاومتی " را، تنها راه مبارزه با دشمنان دانستند و "اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل" را عنوان شعار سال جدید اتخاذ و اعلام کردند.

رهبری معظم انقلاب،حضرت آیت الله امام خامنه ای، اقتصاد مقاومتی را راه مبارزه با دشمن دانستند،دشمنی که از داخل و خارج در فکر "نفوذ" است.ایشان اقتصاد مقاومتی را راه رسیدن به آرامش،عبور از رکود، رفع بیکاری و فقر دانستند.

اقتصاد مقاومتی،تولید داخلی و مصرف داخلی هم فقر مادی و هم فقر فرهنگی را از بین می برد و توانِ باور به خود ،باور به منیت ایرانی-اسلامی را بهمراه می آورد.

رهبر معظم انقلاب، خواستار پیشرفت همه جانبه ایرانیان است،از همین رو اقتصاد را از اهم مسائل دارای اولویت دانست ، اما سال جدید به مانند آنچه در سال گذشته، گذشته است تنها از طرف مردم ممکن نیست.این امکان فراهم نیست که اقتصاد مقاومتی تنها از جانب ملت رعایت شود و این قضیه باید از جانب دولت پیگیری شود تا مردم نیز بتوانند اثرگذاری خود را به مناصه ظهور بگذارند و رعایت شعار سال بایستی در برنامه ششم توسعه نمود عینی پیدا کند.نباید اجازه داد تا تفکرات مکاتب غربی ،تفکرات کاپیتالیستی در اقتصاد و امور روزمره نفوذ کند.

دولت محترم بداند و آگاه باشد که مردم انقلابی ایران عزیز و امت حزب الله ، خواستار پیگیری شعار رهبری در عرصه عمل هستند و هیچگونه  تخطی از این امر را بر نخواهند تابید.

و العاقبه للمتقین

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار