محمدعلی وثوق احمدی

کدخبر: 1551

تعصب حزبی یکی دیگر از معایبی است که معمولا شایع است و بزرگترین خطرات، از این ناحیه به دنباله‌روان احزاب وارد می کند. ضرباتی که از این ناحیه متوجه جامعه می شود شامل: دو یا چند جبهه شدن جامعه بواسطه تعلقات حزبی بیهوده، گرفتن قدرت تحلیل از افراد، گرفتن اجازه تشخیص و تصمیم از افراد، زمینه سازی فساد سیستماتیک، بالابردن هزینه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌مدار، ایجاد مانع برای ساختارهای حکومتی در انجام وظایف خود می‌باشد.

به گزارش سرویس سیاسی قزوین‌خبر؛

در قسمت اول اشاره شد که تحزب سابقه‌ای در تاریخ اسلام و سیره ائمه هدی(ع) ندارد. البته شاید بتوان کاربری برخی از ساختارهای اجتماعی صدر اسلام را- تا حدودی- به احزاب امروزی تشبیه کرد. سیستم قبیله‌ای ازجمله این ساختارهاست. از نوع نگاه حاکمان به این ساختارها می‌توان به اهمیت و تاثیرگذاری آن پی برد. بطوری که هرگاه زمامداری این خرده سیستم را افراد صالح در اختیار می‌گرفتند، نقش‌های متفاوتی را بروز می‌دادند. این گفتار، در سیر رخدادهای منتهی به واقعه عاشورا، بخوبی خود را اثبات می‌کند.

در این قسمت به مهمترین نقایص احزاب اشاره میکنیم.

شاید بتوان گفت که بارزترین نقیصه احزاب در کشورمان، فقدان شورای فقاهت است که در پی آن عدم مشروعیت مصوبات حزب را منجر می‌شود. از آنجایی که احزاب می‌بایست توانایی تطبیق مصوبات داخلی خود با قوانین موضوعه  اسلام را داشته باشند، عدم آشنایب همه سیاسیون با فقه اسلامی، این نقیصه بوسیله وجود شورای فقاهت و عبور مصوبات حزب از این شورا برطرف می‌شود.

هر سازمان و تشکیلاتی بنابر ضرورت و جهت تامین اهداف و برای ماموریتی شروع بکار کرده و پس از پایان ماموریت، کار خود را خاتمه میدهد. اما در حال حاضر چنین مواردی در چرخه عمر احزاب دیده نمی‌شود و اصولا احزاب چرخه‌ای برای خود قائل نیستند.

جابجایی هدف دیگر نقیصه‌ایست که احزاب به آن دچار می شوند. در بسیاری از موارد احزاب و سازمانها بعد از مدتی بجای تلاش برای رسیدن به اهدافی که براساس آنها شکل گرفته‌اند، هدف اول خود را ادامه حیات قرار می دهند. که این موضوع هزینه‌هایی برای نظام و همچنین اعضای سازمان و احزاب به بار می‌آورد.

در یک سیستم بزرگ و کل، همه خرده سیستم‌ها باید در جهت حفظ و تعالی سیستم مادر و همراستای آن فعالیت کنند. اما در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که حفظ سیستم جز اولویت می‌یابد. به این صورت که احزاب با اتمام کارهای ویژه‌ خود، حاضر به پایان دادن فعالیت خود نبوده و یا گاهی هدف اصلی را حفظ حیات خود، حتی به قیمت ایجاد هزینه برای سیستم مادر، قرار می‌دهند.

تعصب حزبی یکی دیگر از معایبی است که معمولا شایع است و بزرگترین خطرات، از این ناحیه به دنباله‌روان احزاب وارد می کند. ضرباتی که از این ناحیه متوجه جامعه می شود شامل: دو یا چند جبهه شدن جامعه بواسطه تعلقات حزبی بیهوده، گرفتن قدرت تحلیل از افراد، گرفتن اجازه تشخیص و تصمیم از افراد، زمینه سازی فساد سیستماتیک، بالابردن هزینه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌مدار، ایجاد مانع برای ساختارهای حکومتی در انجام وظایف خود می‌باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظرات

آخرین اخبار