بارزانی اعلام کرده است تنها در صورتی که ضمانت کتبی بغداد، واشنگتن، سازمان ‌ملل و اتحادیه اروپا مبنی بر "قبول نتیجه همه‌پرسی در هر زمانی که انجام شود" صورت گیرد، این همه‌پرسی را به تعویق خواهد انداخت.
در اینجا به نظر می‌رسد که اقلیم و تجمیع نظرات و مشاوره‌ها در این منطقه این پیام را به بارزانی رسانده است که اقبال عمومی برای همراهی در پرونده استقلال وجود ندارد و از این منظر وی اقدام به طرح این شرط کرده است. 
ناگفته نماند که این شرط می‌تواند تا حد زیادی مطالبات اقلیم را محقق کند و اگر هم بحث تعلیق آن مطرح است در آینده به راحتی جداسازی اقلیم از عراق محقق خواهد شد.
به نظر می‌رسد که در بحث اقلیم کردستان همانند سال‌های اخیر باید شاهد یک وقفه معنادار باشیم اما باید به این نکته توجه کرد که اگر بغداد، واشنگتن، سازمان ‌ملل و اتحادیه اروپا تعهد کتبی به اقلیم بدهند، این تعهد در حکم یک تعهدنامه و سند بین‌المللی قلمداد می‌گردد و ضمانت اجرای مختص به خود را خواهد داشت.

علی رضایی

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار