با حمایت از تولید داخلی

کدخبر: 918

مدل اقتصاد مقاومتی که بر خلاف اقتصاد ریاضتی به جای محدود کردن مصرف به دنبال هدفمند کردن و بهینه نمودن مصرف است ، مدلی است که بر اساس بررسی متخصصان اقتصادی تنها راه نجات از فشارهای مختلف در این عرصه می باشد.

هر جامعه ای برای پیشرفت و رشد خود نیاز به فعالیت و تلاش دو مجموعه ی دولت و مردم

دارد. دولت باید در تهیه و تدوین سیاستهای داخلی و خارجی ، رشد و ارتقا همه جانبه کشور را در عرصه های اقتصادی ،

صنعتی، سیاسی ، فرهنگی و... را لحاظ نموده و پیوست حمایت مردمی نیز در برنامه های خود در نظر بگیرد . اما سوی دیگر

پیشرفت و توسعه حقیقی و شاید عنصر مهمتر در این حوزه ، مردم هستند.

مردم در موضوعات مختلف نقشی مهم بلکه گاهی حتی اساسی تر از دولت را بر عهده دارند. از ایجاد انگیزه تا خط دهی و

جهت دهی به چشم انداز برنامه ها و از حضور حمایتی از برنامه ها  تا انتقاد در اصلاح روند اجرایی کشور نقشهای پر اهمیتی

است که مردم بر عهده دارند.

این حضور در صحنه مردمی، قانونی است که در هر جامعه ای کارکرد دارد . گذشته از دینی بودن یا نبودن اصل اساسی،

رفتار مردم میتواند نقش تعالی بخش و یا سقوط دهنده برای جوامع را داشته باشد .

انقلاب اسلامی ، بعنوان یک جریان اعتقادی و دینی در مقابل خود مخالفت ها و دشمنان سرسختی دارد که وجود و اتفاقا حضور

مردم مهمتر و موثرتر است .

امروز انقلاب اسلامی مرزهایی به مراتب گسترده تر و وسیعتر از جمهوری اسلامی دارد، و این باعث شده تا انقلاب اسلامی با

گزینه های مختلف جریان باصطلاح غرب ( غرب به معنای دشمن دین و مخصوصا اسلام) درگیر شود ، مثلا با گزینه ی

نظامی غرب در عراق ، سوریه و یمن درگیر است ، و در ادامه ی این درگیریها، ایران با گزینه اقتصادی غرب در قالب تحریم

های متنوع در حال یک جنگ تمام عیار است .

سختی اقتصادی از جمله موضوعاتی است که به سرعت اثر خود را در جامعه نشان میدهد و به همین دلیل اقدامات و برنامه

ریزی خاصی را میطلبد. در فشارهای اقتصادی وتحریمهایی که دشمن به انقلاب اسلامی و بصورت خاص در ایران اسلامی

ایجاد میکند ، نگاه خود را متوجه مردم نموده و سعی در سوار شدن بر موجی را دارد که نارضایتی مردم آنرا ایجاد خواهد کرد

، بنابراین دشمن همه تلاش خود را در این عرصه با بهره گیری از انواع ابزار رسانه ای و فرهنگی بر روی ناراضی کردن

مردم منعطف می نماید و اینجاست که در یک کشور منسجم و همراه با سیاستهای کلان حکومتی مردم برای مقابله  با خواستگاه

دشمن به میدان آمده و انواع فعالیتهای لازم را به انجام میرسانند ، بعنوان مثال در کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و شکست

جدی ، برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی و رها شدن از فشارهای اقتصادی  مردم با حاکمیت عهد بستند که در طول بیست

سال بیشترین سختی و فشار را تحمل کنند و در قبال آن به کمترین غذا و کمترین سطح مکان برای زندگی رضایت دهند و

امروز دیده میشود که آن رفتار و همراهی مردم ، امروز ژاپن را به قطبی اقتصادی تبدیل گردد.

مدل اقتصاد مقاومتی که بر خلاف اقتصاد ریاضتی به جای محدود کردن مصرف به دنبال هدفمند کردن و بهینه نمودن مصرف

است ، مدلی است که بر اساس بررسی متخصصان اقتصادی تنها راه نجات از فشارهای مختلف در این عرصه می باشد . نقش

مردم درسیاستهای کلی که عملا منشور اقتصاد مقاومتی محسوب میشود را در چند بند میتوان دسته بندی نمود :

-          اهتمام به استفاده از کالاهای ایرانی و پرهیز از فرهنگ غلط برند

-          حمایت از تولید داخلی با سرمایه گذاری در این عرصه

-          تبلیغ و ترغیب یکدیگر به استفاده از کالای ایرانی

-          استفاده بهینه و رعایت اصل صرفه جویی و قناعت

-          پرهیزاز خرید کالاهای غیر ضرور و لوکس به ویژه خارجی

-          مطالبه ی همه جانبه از دولت در راستای کاهش واردات و افزایش صادرات به ویژه صادرات غیر نفتی

-          پرداخت به موقع مالیات به جهت رفع مشکلات دولت و کمک به کاهش صادرات نفتی

البته همانگونه که در ابتدای این نوشتار مطرح گردید دولت نیز نقش مهمی در این عرصه دارد که مقام معظم رهبری آن هارا

در ابلاغیه  با عنوان سیاستهای کلی نظام در خصوص اقتصاد مقاومتی تبیین کرده اند.

#ایرانی_ایرانی_بخر

#جهادامروز

انتهای پیام/البرزبان

ارسال نظرات

آخرین اخبار