دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف انقلاب؛

کدخبر: 3171

پیروزی انقلاب اسلامی عیار ارزشمند کارگران و صنعت گران مومن را در تلاش برای به ثمر نشستن نهضت به نمایش گذاشت کارگران ما نیز وفاداری خود را به هویت دینی در بحبوحه ی مبارزات انقلاب، و پیروزی آن نشان دادند

 انسان از بدو خلقت همواره به صورتی فردی و جمعی برای برآورده ساختن نیازهای ساده و اولیه خود و به مرور و گسترش یکجا نشینی، تمدن های شهری و تقسیم کار به مسئله ی کار به عنوان ضامن و پشتوانه ی بهره مندی از مواهب و منابع طبیعی و استفاده ی بهینه از امکانات اجتماعی و استعدادهای فردی پردا